کارگران، دانشجویان و روزنامه نگاران بازداشت شده و زندانی را آزاد کنید!

خواست مردم در شعار کارگران هفت تپه، فولاد، آذرآب و هپکو، کارگران معترض کارخانه های سرتاسر ایران و معلمان و بازنشستگان تجلی یافته است که ” نان،کار، آزادی” فریاد می زنند بازداشت شدگان را آزاد کنید. این خواست هزاران نفر از مردم ایران است که با امضای نامه‌های اعتراض آمیز آنرا فریاد می زنند.

 

 

————————————————————–

کارگران، دانشجویان و روزنامه نگاران بازداشت شده و زندانی را آزاد کنید!

در شرایطی که دزدی اموال و منابع ملی و تاراج ثروت های مالی از زاه اختلاس و پولشویی و گرفتن وام های کلان بدون بازپرداخت آن هر روز در صدر اخبار کشور است؛
در شرایطی که با توسل به شیوه های فراقانونی سرمایه های ملی تحت عنوان خصوصی سازی غارت میشوند؛
در شرایطی که گرانی و تورم بلای جان مردم شده و هر روز فشار طاقت‌فرسای آن بر دوش مردم بیش از پیش سنگینی می کند و میرود تا مردم را در برابر تکه ای قوت روزانه به زانو دراورد؛
در زمانی که نابسامانی اقتصادی و ناکارآمدی دولتمردان هیچ مشکلی از بحران اشتغال حل نکرده‌ است و هر روز تعداد بیشتری از کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی تعطیل میشوند؛
درحالیکه به خاطر سیاست های نادرست هیات حاکمه ایران از یک سو و اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده امریکا و ادامه تحریم خواب را بر مردم حرام کرده و وحشت ناشی از احتمال بروز جنگ بر زندگی مردم سایه انداخته است؛

و در برابر آن:
در هنگامه ای که خانواده های کارگران و زحمت کشان با دریافت حداقل های مزدی به شدت درگیر فقر گردیده و ناگزیر از انجام کارهای بی آتیه و گذران زندگی حداقلی هستند؛
با وجود میلیون‌ها بیکار، رواج کارهای سیاه در اقتصاد غیر رسمی، دستفروشی، کولبری و اسف بارتر از آن تن‌فروشی در کوچه و خیابان و جاده و مترو خودنمایی می کند؛
و همزمان کارگران و زحمتکشان میهن تحت فشارهای ناشی از عدم پرداخت به موقع دستمزدهای خود ناگزیر به اعتراضات دست میزنند؛
گروه هایی از آگاهان کارگری و دانشجویی و روزنامه نگار متعهد به پاس وظیفه شناسی و دفاع از حقوق مردمان زحمتکش با حضور اعتراضی خود در روز “اول ماه می _ روز جهانی کارگر” اعتراض مسالمت آمیز را برگزار کردند و بلافاصله دستگیر و زندانی شده و هنوز هم بعد از بیش از دو ماه تعدادی از آنها در بازداشت بسر می برند؛
نمایندگان شرکت کشت و صنعت هفت تپه به خاطر اعتراض به جا و برحق علیه بیکار رسازی _ عدم پرداخت حقوق و دستمزد همکارانشان، به خصوصی ساری این شرکت و پی‌آمد این کار غیر قانونی و تاراج رفتن منابع ملی ناشی از آن اعتراضات را رهبری کرده و به پاس این وظیفه و وکالتی که از سوی کارگران داشتند به زندان افتاده اند؛
دانشجویانی که به حق خود را فرزند کارگران می‌دانند به دفاع از کارگران با هر وسیله ممکن از جمله نشریه‌ای که بیانگر واقعیات زندگی کارگران هفت تپه بوده‌ است به کار آگاهی بخشی دست زده اند و با حضور در کنار کارگران و انتقال مشکلات آنها به سایر مردم، وظایف انسانی خود را به پیش برده‌اند نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت های بی رویه و غیر قانونی بسر میبرند؛
گروه هایی از کارگران و معلمان به پاس دفاع از حقوق صنفی خود بازداشت و به حبس های طویل المدت محکوم شده و کیفر ناعادلانه می بینند؛

در چنین شرایطی
دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه چگونه مدعی امنیت ملی هستند؟ چرا مردم باید باور کنند که “امنیت ملی” دغدغه واقعی دولتمردان است؟ این چه امنیتی‌است که فقط در آن کارگران و زحمتکشان برای دفاع از حق کیفر می بینند؟ و دزدان و غارتگران با آسودگی در کشور و جهان پرسه می زنند؟
مردم باور دارند که این بازداشت‌ها و محاکمات غیرعادلانه تنها برای ایجاد وحشت و برقراری سکوت در برابر ناکارآمدی ها خودخواهی کسانی است که قدرت دولتی را در انحصار خود گرفته‌اند تا به وسیله آن اقتدار نظامی – امنیتی را در راه کسب سود و ثروت های نامشروع خود قرار دهند.
خواست مردم در شعار کارگران هفت تپه، فولاد، آذرآب و هپکو، کارگران معترض کارخانه های سرتاسر ایران و معلمان و بازنشستگان تجلی یافته است که ” نان،کار، آزادی” فریاد می زنند بازداشت شدگان را آزاد کنید. این خواست هزاران نفر از مردم ایران است که با امضای نامه‌های اعتراض آمیز آنرا فریاد می زنند.
این خواست خانواده‌ها و همکاران کارگران و دانشجویان و روزنامه نگارانی است که طی بیانیه هایی این بازداشت های غیر قانونی، غیر منصفانه و ناعادلانه را فریاد می زنند.
این خواست زندانیانی‌است که برای جلب توجه مردان قانون و قضا از آخرین امکان خود بهره میجویند و با به خطر انداختن هستی خود و اعلام شروع اعتصاب غذا، عدالت را میجویند. رهایشان کنید!

————————————————————–

دسته : سياسي

برچسب :

جوابي بدهيد