ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.پیام سپاسگزاری خانواده زنده یاد دکتر فریبرز رئیس دانا

نیک می دانیم که نه فقط ما، که ایران سوگوار اوست و وجود او در دلهای مردمی که عاشقانه دوستشان داشت و اندیشه پویایش در قلم جوانانی که از او آموختند و پاسدار اندیشه های اویند تا همیشه جاودان خواهد بود.

 


پیام سپاسگزاری خانواده زنده یاد دکتر فریبرز رئیس دانا

 

مردم مهربان، کارگران شریف و زحمتکش، یارانِ همدل و همراه، اندیشمندان بزرگ، امروز دکتر فریبرز رئیس دانا را به خواست خودش در زادگاه پدریش، قریه (روستای) ابراهیم آباد به خاکِ پاک این سرزمین سپردیم. خاکی که عاشقانه فرزند برومندش را در آغوش و پناه امن‌ خود جای داد.

او چنان مهر مردم مظلوم ایران زمین را به دل داشت که سراسرْ زندگی پربارش را صدای رسای برابری خواهی برای بی صدایان بود. اگر در این لحظه از بزنگاه تلخ ایران سخن می توان گفت، از شما مهربانان می خواست تا در سکوت سوگوار او‌ باشید مباد که از حضورتان در مراسم وداعش گزندی به وجود عزیزتان برسد. ما نیز چنان کردیم که او‌ خواست.

نیک می دانیم که نه فقط ما، که ایران سوگوار اوست و وجود او در دلهای مردمی که عاشقانه دوستشان داشت و اندیشه پویایش در قلم جوانانی که از او آموختند و پاسدار اندیشه های اویند تا همیشه جاودان خواهد بود.

در برابر عظمت مهر و‌ اندوهتان سر تعظیم‌ فرود آورده و سپاسگزار همدردیتان در این روزهای اندوه هستیم.

خانواده جاودان یاد دکتر فریبرز رئیس دانا


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1