ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مستند 30 روز قرنطینه در ووهان، چین (با زیرنویس فارسی)


در این مستند سی دقیقه‌ای از شبکه CGTN درباره قرنطینه ووهان و آن‌چه بر این شهر گذشت اطلاعات جالبی را کسب خواهید کرد!

 

 


 

 

مستند 30 روز قرنطینه در ووهان، چین (با زیرنویس فارسی)

 

در این مستند سی دقیقه‌ای از شبکه CGTN درباره قرنطینه ووهان و آن‌چه بر این شهر گذشت اطلاعات جالبی را کسب خواهید کرد!

کمیته تبلیغات سازمان فدائیان (اقلیت)

@fadaian_aghaliyat

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1