ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مصطفی صالحی اعدام شد

مصطفی صالحی از معترضین اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در کهریزسنگ نجف‌آباد بود و به اتهام قتل پاسدار «سجاد شاه‌سنایی»، بامداد امروز در اصفهان به دار آویخته شد.


مصطفی صالحی اعدام شد

یکی از آشنایان ‎مصطفی صالحی می‌گوید: مصطفی ۳۰ساله و کارگر ساختمانی بود، مدتی هم مسافرکشی می‌کرد و کمک خرج خانواده بود. سال۹۷ در دادگاه اتهام قتل را نپذیرفت و تبرئه شد. گفتند: آزادت می‌کنیم، اما با فشار اطلاعات سپاه پرونده مجدد به جریان افتاد و به اعدام محکوم شد. آشنای ‎مصطفی صالحی می‌گوید: می‌دانم خیلی دیر شده و او را برای اجرای حکم برده‌اند اما او بی‌گناه است، وادارش کردند مقابل دوربین علیه خودش اعتراف کند، در دادگاه هم اتهام را نپذیرفت، مدرکی هم وجود نداشت.


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1