ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمع اعتراضی جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل عدم پرداخت اضافه کاری تیر ماه و دستمزد مرداد در مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع زدند.


 

 

تجمع اعتراضی جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل عدم پرداخت اضافه کاری تیر ماه و دستمزد مرداد ماه آقایان: حسن کهنکی، یوسف بهمنی، امید آزادی، ابراهیم عباسی و محمد امیدوار، امروز سه شنبه در مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع زدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن تقبیح این عمل کارفرما خواهان پرداخت تمامی مطالبات کارگران می‌باشد.هر گونه کوتاهی وتعلل در پرداخت مطالبات این عزیزان نابخشودنی است!

و اما خطاب به سایر همکاران:
اگر نسبت به این عمل کارفرما بی تفاوت باشیم عواقب این کار دودش به چشم همه کارگران هفت تپه خواهد رفت. و به قولی این شتر طولی نخواهد کشید که در خانه همه ما زانوی ماتم خواهد زد. پس لازم است که همه کارگران نسبت به این اقدام جدی باشند.

اتحاد رمز پیروزی است

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1