ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.صحبت‌های ابراهیم عباسی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، مقابل درب ورودی شرکت هفت تپه

و تجمع کارگران در اعتراض به اخراج همکاران خود، امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۹۹


 

صحبت‌های ابراهیم عباسی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، مقابل درب ورودی شرکت هفت تپه

 

 

 

 

و تجمع کارگران در اعتراض به اخراج همکاران خود، امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۹۹

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1