ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.انسان ماه بهمن ۹۹

مردی ایستاده پشت به دوربین، دستانش را مشت کرد و فریاد آزادی سر داد و بازداشت شد


 

انسان ماه بهمن ۹۹

در آستانه چهل و دومین سالگرد انقلابی که قرار بود نفی تمام اشکال استبداد باشد مردی ایستاده پشت به دوربین، بی چهره و بی آنکه سودای دیده شدن داشته باشد دستانش را مشت کرد و فریاد آزادی سر داد و بازداشت شد.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1