ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گرامی باد یاد و خاطره شهیدان 16 آذر / 16 آذر سنت انقلابی مبارزاتی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب!

جنبش 16 آذر ققنوسی است که از خاکستر نسل های پیش از خود سر برمی‌آورد. شاهد این مدعا اینکه جمهوری اسلامی هراسناک از رشد و گسترش این جنبش در سال های اولیه بعد از انقلاب با یورش وحشیانه تحت اسم رمز “انقلاب فرهنگی” ضمن آشکار سازی گرایش به شدت ارتجاعی و غیردموکراتیک خود اولین نشانه های دشمنی با علم و آموزش را به نمایش گذاشت.

 


 

 

گرامی باد یاد و خاطره شهیدان 16 آذر

16 آذر سنت انقلابی مبارزاتی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب!

 

  • بی تردید 16 آذر به اعتبار تاریخی دو خصیصه ی مهم دارد: یکم این که مولود مبارزات طبقاتی و میانجی آن در مبارزات دانشجویی پساکودتا است و دیگر آنکه مولد جنبش دانشجویی پس از خود و سرشار از شور و شعور انقلابی در نسل های بعدی دانشجویان کشور است.
  • جنبش دانشجویی 16 آذر دو مضمون مبارزاتی را توامان با خود داشته و کم و بیش دارد، جنبشی عمیقا ضداستبدادی و ضددیکتاتوری و بهمراه آن جنبشی به شدت ضداستعماری و رهایی بخش و در یک کلام ضدامپریالیستی است.
  • جنبش دانشجویی 16 آذر در عملکرد خود  همزمان دو آرمان عدالت خواهانه و آزادی طلبانه را در همه ی سال های تاریخ خویش تاکنون و به تناوب در بین دانشجویان رشد و پرورش داده است. نتیجه ی چنین عملکردی پیدایش نسل های روشنفکری با گرایشات چپ سوسیالیست تا انواع سوسیال دموکراسی در این جنبش است.
  • جنبش دانشجویی 16 آذر جنبشی مقاومتی و در عین حال هجومی و افشاگر بوده است. آنچنان که دو رژیم یهلوی و جمهوری اسلامی که در نوع خود مستبدانه ترین و خشن ترین شیوه های سرکوب را در باره این جنبش به کار بسته اند؛ اما نتوانسته اند آن را از پای درآورند.
  • جنبش 16 آذر ققنوسی است که از خاکستر نسل های پیش از خود سر بر می‌آورد. شاهد این مدعا اینکه جمهوری اسلامی هراسناک از رشد و گسترش این جنبش در سال های اولیه بعد از انقلاب با یورش وحشیانه تحت اسم رمز “انقلاب فرهنگی” ضمن آشکار سازی گرایش به شدت ارتجاعی و غیر دموکراتیک خود اولین نشانه های دشمنی با علم وآموزش را به نمایش گذاشت. اما این آتش جهل و خرافه اگر چه سال ها کشور را از بازتولید علم و تخصص محروم کرد؛ اما نتوانست ریشه ی جنبش دانشجویی را بسوزاند.
  • جنبش دانشجویی 16 آذر در کنار همه ی این ویژگی ها جغرافیای فعالیت خود را به بیرون از مرزها گسترش داد و نتیجه آن فعالیت گسترده و مستمر کنفدراسیون های دانشجویی خارج از ایران بود که پلی ارتباطی بین مبارزات مردم ایران و جهان گردید.

شانزدهم آذر و شهیدانش  مهدی (آذر) شریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیا و احمد قندچی را پاس میداریم و از این طلایه داران جنبش دانشجویی با گرامیداشت آرمان های بلندشان  همواره درس می گیریم!

 


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1