ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.روایت کاوه و یاشار دارالشفا از شب ۲۳ مهر در اوین

بهمن دارالشفایی: توران کبیری، زن‌عموی من و مادر کاوه و یاشار دارالشفا، در این ویدیو که در صفحه اینستاگرامش  منتشر کرده، روایت کاوه و یاشار را از شب ۲۳ مهر در اوین شرح داده است. کاوه و یاشار در بند ۸ اوین زندانی بودند که فردای فاجعه آتش‌سوزی به زندان رجایی‌شهر منتقل شدند. از صفحه تلگرام بهمن دارالشفایی  https://t.me/bahmanshafa


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1