حزب کمونیست لبنان خواستار اعتصاب عمومی برای استعفای دولت شد

قیام محدود به مطالبه پس گرفتن پیش نویس مالیات نیست. این قیام مطالبه تغییر ترکیب و گردش قدرت، و نیز تغییر تحمیل سیاست های اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می شود. 

 


 

 

حزب کمونیست لبنان رشته ای از بیانیه ها را در رابطه با قیام اخیر، درود به توده ها و تشویق مقابله توده ها با دولت منتشر کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری بین المللی کمونیستی ، بیانیه ۱۹ اکتبر هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان می گوید:
“قیامی سراسری در کل کشور از شمال تا جنوب، در کوه ها ، بیروت و بکا، با عبور تز تقسیمات فرقه ای و وابستگی های فرقه ای و با حفظ حقوق و مطالبات خود جریان دارد.”

حزب کمونیست لبنان حملات و دستگیری های انجام شده از سوی میلیشیا ها را محکوم؛ اضافه می کند که تیراندازی هایی از سوی محافظان برخی از سیاست مداران وجود داشته است. بیانیه توضیح می دهد که قیام “شکل ایده آلی برای یادآوری جشن ها به مناسبت نود و پنجمین سال بنیانگذاری حزب است .”

دبیر کل حزب کمونیست لبنان، “حنا قریب”، در مصاحبه ای خاطرنشان کردکه آن چه در خیابان ها رخ می دهد کاربستِ تصمیمِ حزب کمونیست لبنان برای تغییر و مقابله با کنفرانس سدر است که فشار سرمایه داران بزرگ در اقتصاد لبنان از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نمایندگی می کند.
قریب گفت “ما هنوز در اغاز راهیم و تصمیم ما ادامه و گسترش آن است” و افزود: “ما در همایش حزب بعد از ظهر امروز برای سرنگونی مقاماتِ سیاسی و باز سازی آن از طریق قانون انتخابات خارج از محدودیت های فرقه ای و ساختن کشوری ملی – دموکراتیک گفتگو خواهیم کرد.”

حزب کمونیست لبنان در ۲۰ اکتبر بیانیه دیگری منتشر و تاکید کرد که قیام محدود به مطالبه پس گرفتن پیش نویس مالیات نیست . بیانیه می گوید که قیام مطالبه تغییر ترکیب و گردش قدرت، و نیز تغییر تحمیل سیاست های اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می شود.

حزب کمونیست لبنان برحضور مردم در خیابان ها و همکاری و ایجاد چهارچوب های مشترکی که سازماندهی و گسترش قیام را در بیروت و دیگر مناطق در راستای دست یابی به هدف های خود فرا گیرد تاکید می کند.


 

دسته : بین المللی

برچسب :

جوابي بدهيد

مبارک باد! (برای کارگران). موسیقی و اجرا: کیمیا قربانی

نامه بک جانباخته به یار در بندش

بی‌خوابی؛ شعری از محمد مختاری. به ياد یاشار دارالشفا و دیگر دانشجویان زندانی

“بذرهای ماندگار” شعر و صدا: رفیق جانباخته سعید سلطانپور. موسیقی: اندرو لوید وبر

وطن پرنده پر در خون

زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

زنان ایران در خط مقدم اعتراضات

از مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی پشتیبانی کنید

پشتیبانی از مردم ایران

زنده باد صلح، عشق و آزادی

هی دیکتاتور! دیگه به آخر خط رسیدی

ترانه نان، کار، آزادی

«غوغا» کاری از استاد همایون خرم

قدردانی از دکتر فریبرز رئیس دانا برای مبارزه و تلاش او برای عدالت و آزادی

کلیپ: ادای احترام به ویکتور خارا در تظاهرات مردم شیلی

کلیپ: خلق متحد هرگز شکست نمی خورد – اجرای ویکتور خارا در تظاهرات مردمی 1973