ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه راهکار سوسیالیستی: فرهاد میثمی باید زنده بماند! این دیکتاتوری، سزاوار نابودی است!

فرهاد میثمی بر عهد خود با در کف گرفتن جانش سخت ایستاده است! اما این ظالمان به ظاهر هم‌وطن با اصرار بر بیدادگری نشان داده اند که اصلاح‌پذیر نیستند! آنها در پشت کردن به تمام اصول‌حقوق و اخلاق همچون دیگر دیکتاتوری های جهان سرمایه در طول تاریخ تا کنون تنها به بقای خود می اندیشند و در این راه از هیچ جنایتی رویگردان نیستند.

ما در راهکار سوسیالیستی از همه‌ی مردم شرافتمند ایران میخواهیم که صدای جان های عزیز در بند باشند و در هر جای این کشور دیکتاتور زده شعار آزادی زندانی سیاسی را فریاد زنند.

 


 

 

بیانیه راهکار سوسیالیستی 

 فرهاد میثمی باید زنده بماند!

این دیکتاتوری، سزاوار نابودی است!

 

وقتی وزارت امورخارجهٔ آمریکا نیز در ۱۷ آذر ۱۳۹۷ طی بیانه‌ای از فرهاد میثمی پشتیبانی کرد؛ فرهاد میثمی در واکنش به‌این حمایت  برای  مایک پومپئو وزیر وقت امورخارجهٔ ایالات متحده این‌گونه نوشت:
“ترجیح می‌دهم تمام عمر درحبس گروهی از ظالمان هموطن خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاحگرانهٔ خطاهایشان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت‌کردن به‌تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانهٔ «برجام» خارج شدند و با بازتحمیل تحریم‌های غیرانسانی، میلیون‌ها تن از هموطنان مرا به‌زیر خط فقر کشانده‌اند.

فرهاد میثمی بر عهد خود با در کف گرفتن جانش سخت ایستاده است! اما این ظالمان به ظاهر هم‌وطن با اصرار بر بیدادگری نشان داده اند که اصلاح‌پذیر نیستند! آنها در پشت کردن به تمام اصول‌حقوق و اخلاق همچون دیگر دیکتاتوری های جهان سرمایه در طول تاریخ تا کنون تنها به بقای خود می اندیشند و در این راه از هیچ جنایتی رویگردان نیستند.

حکومتی که مردم به راستی بر آن نام جمهوری اعدام نهاده اند، برای بقای به هر بها ،با تمام تلاش و قوای خود در مقابله بامردم به جفاکاری و ستمگری ادامه می‌دهد. کشتار منتقدان و معترضان خود در طول چهل و چهار سال حکمرانی و به ویژه در چهار ماهه اخیر، اعدام و شکنجه و زندان برای واداشتن مردم به سکوت و تسلیم، بازآفرینی خدای دهه شصت را در هر ساعت و هر روز توسط گماشتگان بی مغر و بی عاطفه و مزدور خویش دنبال می‌کند.

دیکتاتوری دین‌پناه سرمایه سالار هر روز بیشتر به ورطه‌ی خشونت در می‌غلطد. ربایش خیل عظیم جمعیت دهها هزار نفره و شکنجه و تجاوز در حق آنان با ادامه‌ بازداشت های غیر قانونی و محروم کردن آنها از حق داشتن وکیل و سلب ابتدایی‌ترین حقوق قانونی زندانی به شیوه‌ی متداول و‌ معمول این نظام تاریک اندیش تبدیل شده است.

گروه‌های زیادی از مردم در سراسر ایران از کارگران و رحمتکشان، زن و مرد، از هر صنف و گروه، پزشک و پرستار، نویسنده و هنرمند و ورزشکار، وکلای وفادار به حقیقت و مردم، معلم و دانش جو و دانش آموز و کسبه خرده پا و حتی برخی صاحبان سرمایه‌های خرد در خدمت تولید و خدمات، علیه این بیعدالتی و استبداد دینی با خشم و خروش از هر گونه دیکتاتوری بیزاری خود را اعلام و با شعار زن، زندگی، آزادی خواهان دگرگونی های بنیادین و زندگی بدون هر گونه تبعیض و نابرابری، با تکیه بر حق تعیین سرنوست خویش می باشند.

در این میان  زندانیان سیاسی که از اساسی ترین حقوق خود محروم شده اند در پشت دیوارهای بلند ستم و استبداد با تنها سلاحِ شان یعنی جان‌های شریف خود به مبارزه‌ی بی امان ایستاده اند. دکتر فرهاد میثمی این پزشک آزادیخواه، اما جان خود را برای آزادی دیگر زندانیان و بطور نمادین آزادی شش تن به نمایندگی از گروه های اجتماعی اسیر در زندان های حکومت جهل و جنایت، لغو احکام اعدام و رفع محدودیت های اجتماعی برای زنان در کف نهاده است. تصویر جسم آزار دیده از اعتصاب غذا که جز پوست و استخوانش نمانده است، انسانیت و آزادگی این مبارز زندانی را در مقابل پستی و حقارت دیکتاتوری مسلط نشان می دهد.

ما در راهکار سوسیالیستی از همه‌ی مردم شرافتمند ایران میخواهیم که صدای جان های عزیز در بند باشند و در هر جای این کشور دیکتاتور زده شعار آزادی زندانی سیاسی را فریاد زنند.

ما به سران جنایتکار جمهوری اسلامی یادآور می‌شویم که این قافله آزادیخواهی را دیگر سر باز ایستادن نیست و گرچه سرکوبگری های مستمر ممکن است برای مقابله هوشمندانه کمی در مردم تامل برانگیزد تا به حکم عقلانیت انقلابی با راهکارهای مناسب دوباره عرصه عمومی را از آن خود کنند، اما دیری نخواهد پایید که ناگزیر سر تسلیم در برابر این مردم آزادیخواه و عدالتجو فرود آرید!

ما در راهکار سوسیالیستی بر این باوریم که رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران و اپوزیسیون ارتجاعی سلطنت‌طلب آن در خارج از ایران هیچ تفاوتی در بنیادی‌ترین ویژگی های ضدمردمی با هم ندارند و به این وسیله از همه‌ی ایرانیان آزاده در خارج از کشور اعم از احزاب و شخصیت های سیاسی, فرهنگی، هنری، ورزشی و همه‌ی کسانی که به شعار این خیزش انقلابی یعنی “زن، زندگی، آزادی” احساس تعلق خاطر یافته اند و ایرانی را با رهایی از هر گونه ستم و تبعیض از جمله تبعیضات ملی، جنسیتی، طبقاتی میخواهند، درخواست می کنیم پیش و بیش از هر چیز همراه با شعار زن، رندگی، آزادی _  آزادی زندانی سیاسی را فریاد زنند! شرط هر گونه پیشروی جنبش انقلابی رهایی زندانیان سیاسی است و این شرط را باید بدون هیچ تبعیضی بیان کرد. همه‌ی زندانیان سیاسی باید برخوردار از حمایت بی‌دریغ ما مردم، رهایی یابند.

فریاد “زندانی  سیاسی بی قید و شرط و فوری آزاد باید گردد” باید فضای ایران و جهان را به خود مشغول دارد.

در پایان به عزیز و پاره ‌ی تن آزادیخواهان ایران فرهاد میثمی می گوییم که جان شیفته خود را برای یاری ما در فردای ایرانی آزاد و برابر دریغ مکن. فرهاد میثمی باید زنده بماند و این دیکتاتوری است که سزاوار نابودی است. به اعتصاب غذای خود پایان ده تا روح بلندت در کالبد قهرمانت همراه و یاور فردای ایرانی آزاد بماند.

همچنین یادآور می‌شویم مسوولیت جان زندانیان سیاسی و از آن جمله زندانیانی چون فرهاد میثمی و جعفر پناهی که به خاطر احقاق حقوق و خواسته های انسانی خود در اعتصاب غذا هستند مستقیما بر عهده رژیم حمهوری اسلامی است.

راهکار سوسیالیستی
info@s-rahkar.org
https://www.s-rahkar.org

 


 

متن ویکی پدیا درباره فرهاد میثمی:

فرهاد میثمی متولد ۲۶ آبان ۱۳۴۸ پزشک، بنیان‌گذار انتشارات کمک‌آموزشی اندیشه‌سازان، فعال مدنی، مترجم و زندانی سیاسی است وی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ به علت مخالفتش با حجاب اجباری، در کتابخانه خانگی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تا به حال یکبار هم مرخصی نداشته است.

از جمله کنش‌های وی در بیرون از زندان، می‌توان به مبارزه با حجاب اجباری، همراهی با ۱۲ زندانی در اعتصاب غذا در اعتراض به کشته‌شدن هاله سحابی و هدی صابر ،سخنرانی هایی با عنوان خشونت پرهیزی اجتماعی در دانشگاه اصفهان اشاره داشت و در درون زندان نیز می‌توان به اعتصاب غذا تا زمان لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، عدم حضور در جلسه رسیدگی قاضی صلواتی به علت رعایت نشدن قانون درمورد حق انتخاب وکیل، نافرمانی از رعایت مقررات زندان تا زمان بازگرداندن حقوق زندانیان زندان اوین، اعتصاب غذا تا زمان توقف «آزار ملی» (گشت ارشاد)، توقف کشتارها و آزادی چندی از زندانیان سیاسی-مدنی مرتبط با خیزش سراسری ۱۴۰۱، و نیز انتشار ترجمه‌ی کتاب مبانی مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز اشاره کرد.

زندگی
فرهاد میثمی در ۲۶ آبان ۱۳۴۸ در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۶۵ با رتبه تک رقمی در رشته پزشکی در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد. اما دوره تخصص خود در رشته پاتولوژی را ناتمام گذاشته و با تأسیس مؤسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان به امور کمک درسی و آموزشی مشغول شد. وی مؤسسه اندیشه‌سازان را نیز در سال ۱۳۸۴ منحل اعلام کرد.

به گفته‌ی دوستانش، وی این موسسه را در اوج موفقیت مالی بسته و علت این کار را منحصر بودن فعالیت‌های موسسه به کنکور دانسته و نیت داشته است که فعالیت‌های فرهنگی‌اش را گسترش دهد. او در نامه‌ای به دانش‌آموزان پس از اعلام نتایج کنکور می‌گوید: و من دختر مهربانی را می‌شناختم، که هر چند وقت یک‌ بار به یکی از مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست سر می‌زد و چه محبت‌ها که به بچه‌های آن‌جا داشت، و چقدر به آن‌ها می‌رسید، و بچه‌های آن‌جا چقدر او را دوست داشتند و روزی که دیدم به‌ خاطر رتبه‌ چهار‌رقمی کنکورش دارد گریه می‌کند، نشستم و های‌های به حال «انسانیت» گریستم. و بر خودم لعنت فرستادم که مترهامان را چه شده‌است. آیا داریم ارزش انسانی یک فرد را با این اندازه می‌گیریم که توانسته‌ است در ۱۸ دقیقه به چند سؤال از ۲۵ سؤال عربی پاسخ دهد؟!

بازداشت
نمونه پیکسل‌های (بج‌سینه) اعتراض به حجاب اجباری که از منزل فرهاد میثمی یافته شده‌اند

فرهاد میثمی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ در منزل خود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. (ضیاء نبوی فعال دانشجویی) که در این روز برای دیدار با فرهاد میثمی در منزل او به سر می‌برد نیز به همراه او بازداشت شد ولی پس از یک روز آزاد گردید. مأموران در پی تفتیش منزل فرهاد میثمی چند پیکسل (بج سینه) در اعتراض به حجاب اجباری و کتاب‌های وی به عنوان مدارک جرم را با خود ضبط می‌کنند.

در ۲۱ مرداد آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، برای طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه می‌کنند، اما مسئولان شعبه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید از قبول وکالت سر بازمی‌زنند. تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری جدید حق برخورداری آزادانه از وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهمانی که تحت اتهامات امنیتی و سیاسی هستند سلب کرده و تنها به ۲۰ وکیل حکومتی گزینش شده توسط رئیس قوه قضاییه امکان برعهده گرفتن وکالت چنین پرونده‌هایی را می‌دهد.

او در روز ۲۸ مرداد در تماسی با مادرش خبر داد که از انفرادی به قرنطینهٔ زندان اوین منتقل شده‌است. در همین تماس او اعلام می‌دارد که از روز ۱۰ مرداد دست به اعتصاب غذای تر زده و تنها آب و نمک مصرف می‌کند. علت این اعتصاب غذا، احضارهای مکرر آشنایان وی بود.

اتهاماتی که در شعبه ۷ دادسرای اوین به او تفهیم شده‌اند عبارتند از تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت «سر لخت»، تبلیغ علیه نظام، و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام. مصداق هر سه داشتن پیکسل‌ها (بج‌های سینه) بوده است.

نسرین ستوده، فعال مدنی و وکیل دادگستری که از ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در بازداشت به سر می‌برد در همراهی با فرهاد میثمی و در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانش از تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷ طی نامه‌ای از زندان دست به اعتصاب غذا زد. در ۲ دی ماه ۱۳۹۷، فرهاد میثمی و نسرین ستوده هر دو پس از تودیع قرار کفالت و آزادی رضا خندان به خودداری از مصرف غذا پایان دادند.

واکنش‌های افراد سرشناس به بازداشت فرهاد میثمی
در هفتم مهرماه ۱۳۹۷، ۲۲۲۲ نفر از پزشکان،‌ ناشران، دانشگاهیان و دانش‌آموختگان کشور نسبت به وضعیت فرهاد میثمی ابراز نگرانی کردند.

در دوم آبان ۱۳۹۷، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط فرهاد میثمی شد. این ارگان خاطر نشان کرد که میثمی بر خلاف میل خود در بهداری زندان اوین در تهران نگهداری می‌شود و برای پایان دادن به اعتصاب غذا تحت فشار قرار دارد.

در ۱۴ آذر ۱۳۹۷، چهار استاد دانشگاه‌های آمریکا (فرانسیس فوکویاما، لَری دایموند، مایکل مک‌فاول و عباس میلانی) در مقاله‌ای در روزنامه واشینگتن‌پست، خواستار آن شدند که «شهروندان نگران، فعالان و سازمان‌های حقوق بشر و دولت‌های دموکرات جهان» از رهبران ایران بخواهند که «میثمی بلافاصله آزاد شود و تحت مراقبت‌های پزشکی مستقل قرار گیرد».

واکنش فرهاد میثمی به حمایت وزیر امور خارجهٔ دولت ترامپ
وزارت امورخارجهٔ آمریکا نیز در ۱۷ام آذر ۱۳۹۷ طی بیانه‌ای از فرهاد میثمی پشتیبانی کرده بود. فرهاد میثمی در واکنش به‌این پشتیبانی نامه‌ای انتقادی علیه مایک پومپئو وزیر وقت امورخارجهٔ ایالات متحده نوشت: ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هموطن خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاحگرانهٔ خطاهایشان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت‌کردن به‌تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانهٔ «برجام» خارج شدند و با بازتحمیل تحریم‌های غیرانسانی، میلیون‌ها تن از هموطنان مرا به‌زیر خط فقر کشانده‌اند.

اعتراض به محدودیت‌ها در زندان اوین و انتقال به زندان رجایی‌شهر
در ۱۶ مهر ۱۳۹۸، و در پی محدودیت‌هایی که رییس جدید زندان اوین اعمال کرده بود، فرهاد میثمی و محمد حبیبی نامه‌ای به رئیس وقت قوه‌قضاییه، ابراهیم رئیسی، فرستادند بخشی از آن چنین است:
از این لحظه، تا زمانی که به رعایت حقوق انسانی و قانونی زندانیان متعهد نشوید از رعایت آنچه قواعد زندان‌های خود می‌دانید سرباز می‌زنیم و آن را به رعایت حقوق حداقلی‌مان توسط شما موکول می‌کنیم. دیگر در صف آمارگیری‌های صبح و شب شما نمی‌نشینیم و همزمان با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها نشسته و به مطالعه می‌پردازیم. همچنین در مراسم صبحگاه اجباری شما شرکت نمی‌کنیم. نیک می‌دانیم تحمل ایستادگی مدنی آن هم در زندان برایتان بسیار سخت‌تر از آن است که به سادگی از کنار آن بگذرید و بعید نمی‌دانیم آرام در کناری نشستن و کتاب خواندن ما را (شورش!) نام نهید. قضاوت وجدان عمومی جامعه در برابر چنین اتهاماتی از پیش مشخص است.

از جمله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی رییس جدید زندان اوین، غلامرضا ضیایی، می‌توان به کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانی‌های سیاسی، حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز و محدودیت تماس تلفنی اشاره کرد.

ممنوع‌الملاقاتی در پی انتشار نامه
این نامه مثمر ثمر نبود و تنها به ممنوع‌الملاقات شدن این دو زندانی سیاسی انجامید. «هیچ‌یک از مسئولان زندان اوین و دستگاه قضایی با فرهاد میثمی و محمد حبیبی دیدارو گفتگو نکرده‌اند، و تنها واکنش آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر و ممنوع الملاقات‌کردن این دو زندانی برای پایان دادن به نافرمانی مدنی بوده‌است.

انتقال به زندان رجایی‌شهر
پس از مدتی نیز به جای پیگیری و پاسخگویی به نامه، با اینکه زندانیان سیاسی و مدنی عمدتا در اوین نگهداری می‌شوند. فرهاد میثمی را به زندان رجایی‌شهر که عمدتا زندانی برای مجرمان خطرناک است منتقل کردند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، اعلام کرد که: «فرهاد در این تماس تلفنی به من گفت صبح روز ۱۸ آبان دفتر بند چهارم اوین او را برای پاسخگویی به سوالاتی صدا کردند. فرهاد هم فکر کرده بود در ادامه «نافرمانی مدنی‌اش» می‌خواهند دوباره با او صحبت کنند، اما در آنجا او را سوار ماشینی کرده و به زندان رجایی‌شهر منتقل کردند، یک ساعت بعد هم مأموران به داخل بند او رفته و همه وسایل شخصی‌اش را جمع کردند که احتمالاً برای او به زندان رجایی‌شهر خواهند فرستاد

مجروح‌شدن فرهاد میثمی در زندان رجایی‌شهر
در زندان رجایی‌شهر به فرهاد میثمی اجازه‌ی استفاده از هواخوری مشترک با سایر زندانیان سیاسی (سالن ۱۰) داده نشده و تنها یک زمان ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و دیگری هواخوری با زندانیان سلفی و داعشی پیشنهاد شده است از جمله دیگر وقایعی که برای وی در زندان رجایی‌شهر رخ داده است می‌توان به مورد حمله قرار گرفتن با تیزی و مجروح شدن از ناحیه‌ی دست در شهریور ۱۴۰۱ اشاره کرد.

اعتصاب‌های غذا
در پی زمزمه‌های اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی؛ استاد دانشگاه سوئد در زندان ایران، فرهاد میثمی اعلام کرد:

تا زمان توقف اجرای حکم اعدام جلالی اعتصاب غذا خواهم کرد و از همه دوستداران حقوق بشر در خواست دارم که بجای تمرکز بر سلامتی اینجانب تمام تلاش‌های خود را معطوف عدم اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی بکنند.

پروندهٔ ثانویه در حین حبس
در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ میثمی در حالیکه چهارمین سال دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند در شعبه ۱ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج به او اتهام تبلیغ علیه نظام ابلاغ شد. که وی به دلیل عدم رعایت قانون در ابلاغ از قبل وقت دادرسی از شرکت در آن جلسه خودداری کرده است.

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1