ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقاله برگزیده: در اعتصابات کارگران پیمانی نفت چرا پاره ای گزارشات اعتراضی کارگری باور پذیر نیست؟ بخش پایانی – حسین اکبری

در پایان بخش یکم به دور جدید  اعتصابات کارگران پیمانی نفتپرداختم. و به استناد اولین بیانیه‌ی خبری «شورای سازماندهی اعتراضان کارگران پیمانی نقت» موضوع مطالبه‌ی سه گانه‌ی ۱۴ روز استراحت در برابر ۱۴ روز کار و آنچه برچیده شدن بساط پیمانکاران و مزد برابر برای کار برابر بهآنجا رسیدیم که این مطالبات تا چه حد می‌تواند سنجیده و یا برعکس طرح شده باشد؟ و حالا پیگیری این مطالبات را نه از خلال بیانیه های خبری که در تاثیرات اعتصاب باید دید. اینکه این بیانیهها در یک روند کوتاه مدّت مدعی شوند ۲۲۰۰۰ کارگر غیررسمی در بیش از ۱۱۰ شرکت دست از کار کشیده اند، اگر واقعیت می‌داشت باید تاثیرات عینی و محسوس را در صنایع نفت و گاز به‌جا می‌گذاشت. سلسله پیگیری‌های رسانه ای از جانب این قلم این ادعا را کاملا باورناپذیر نشان می دهد. دلایل آن چیست؟

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: در اعتصابات کارگران پیمانی نفت چرا پاره ای گزارشات اعتراضی کارگری باورپذیر نیست؟ – حسین اکبری

برای پاسخ به علل باورناپذیری گزارشات اعتراضی در صنایع نفت وگاز … ابتدا به شرح اعتراضات کارگری ۱۴۰۰ و خواسته ها و مطالبات کارگران و عوامل درگیر در این اعتصابات (دولت و مدعیان رهبری و سازماندهی و نمایندگی کارگران) و نقش هر یک می پردازم. سپس به خواسته‌های کارگران و ارزیابی آن در فاصله ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تا کنون خواهم‌ پرداخت و کوشش می‌کنم دخالتگری‌ها و نوع و شیوه و اهداف آن را در حدّ داده‌های موجود ارزیابی کنم. در پایان به دو نقصان اصلی ِ یکم: نبودِ گردش آزاد اطلاعات و ممنوعیت فعالانه خبرنگاران در تهیه گزارشات میدانی اعتراضات و اعتصابات و دوم: فقدان سازمان‌های کارگری مستقل و ضعف خود سازماندهی کارگران در مقابل نهادهای جعلی و تمایلات جانشین گرایانه پیرامون کارگران خواهم پرداخت.

ادامه مطلب را بخوانيد »

ریاست جمهوری چهاردهم و هفت خان سوم اصلاح طلبان با آرای مشروط از هر سو

مردم به درستی از سیاست تحریم به بهترین شکل ممکن برای اظهار وجود و بازتولید مقاومت استفاده کردند و نشان دادند که این حکومت هیچ ارتباطی با خواست و مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت آنها ندارد. با این همه  اصلاح طلبان ناچارند اگر هفت خان سومی را پیش رو می بینند، برای دستیابی به آن به زعامت و پیشوایی خامنه ای را به عنوان شرط اصلی گام نهادن در این راه گردن نهند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

گره از کار فروبسته به «نه» بگشودن – شغر از حسین اکبری

بیش از این  آرا
نیازِ گشودنِ دری است
که سالیانِ بسیار
لولایش  زنگ زده است!

ادامه مطلب را بخوانيد »

بازتولید مقاومت در برابر شرکت در دور دوم انتخابات

بار دیگر مردم ایران نشان دادند که نه دلخوش به فریب وعده های دروغین‌اند، و نه حاضرند بر تجربه زیسته‌ی خود در این حکومت ضدمردمی خط تردید و دودلی کشند و یا بدتر از آن شعور خود را بازیچه‌‌ی نظامی قرار دهند که جز فقر، ستم و بیعدالتی و حبس، شکنجه، زندان و آزادی کشی ثمره دیگری نداشته است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

«نه» به آلودن، «آری» به رهانیدن – حسین اکبری

دشوار نیست
انتخاب دو، سه حرف
بر انتخاب دو مفهوم را
از میان خطوط انگشت

«نه»

به آلودن

“آری”
به رهانیدن

ادامه مطلب را بخوانيد »

بازتولید مقاومت با «نه» به صندوق آرای دیکتاتورساخته

بازتولید مقاومت در برابر جمهوری اسلامی بار دیگر «نه» بزرگ را از مردم ایران طلب می‌کند و این «نه» تنها با سیاست تحریم انتخابات صندوف آرایی دیکتاتورساخته در سراسر ایران تجلی خواهد یافت.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: چالش‌های جنبش‌های نوین اجتماعی برای تغییرات بنیادین – شیدان وثیق

در این بحث، سه پرسش را مورد تأمل قرار می‌دهیم. پرسش اول این است که تغییرات بنیادین به چه معنا‌ست و به چه نوع تغییراتی بنیادین می‌گوئیم‌؟ پرسش دوم این است که جنبش‌های نوین اجتماعی برای تغییرات بنیادین را به  چه نوع جنبش‌هایی‌ می‌گوئیم و این گونه جنبش‌ها چه ویژگی‌هایی دارند. سرانجام پرسش سوم، که به بطور مشخص به موضوع اصلی ما در این جا می‌پردازد، این است که جنبش‌های نوین اجتماعی برای تغییرات بنیادین امروزه با چه مسائل و مشکلات یا به بیانی دیگر با چه چالش‌ها یا پروبلماتیک‌هایی رو‌‌به‌‌رو می‌باشند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: «این‌ها» کی می‌روند و چگونه؟ – محمدرضا نیکفر

روند رخدادهای سیاسی پیش رو در ایران از چه منطقی پیروی می‌کند؟ چه در انتظار ماست؟ تلاشی برای عرضه‌ی یک چشم‌انداز.
این مقاله می‌خواهد طرحی از رخدادهای پیش رو با نظر به هر دو قطب رژیم و جامعه‌ی معترض عرضه کند. بحث را از این جا می‌آغازد که کشور پرخبر ما وارد مرحله‌ی پرخبرتری شده است. محور پرسش‌هایی که در این مرحله هستند این است که «این‌ها» کی می‌روند و چگونه می‌روند. در نهایت مقاله به این نتیجه می‌رسد که رفتن «این‌ها» با یک خیزش و یک ضربه نخواهد بود. بنابر گمانی که نوشته می‌پروراند، ما مسیر پرپیچ و خم و پر تب و تابی را طی خواهیم کرد. برای درک منطق دگرگونی‌ها به مجموعه‌ای از مفهوم‌ها به عنوان کارافزار تحلیل نیاز داریم. آنها معرفی می‌شوند و سپس بحث تغییر رژیم و چگونگی آن پیش برده می‌شود. مدلی که پیش گذاشته می‌شود عامل‌های محدودی را شامل می‌شود. به ناچار موضوع‌ها و عامل‌هایی را کنار می‌گذاریم، در بحث زیر از جمله عامل‌هایی را که به عرصه‌ی سیاست خارجی مربوط می‌شوند. تمرکز مقاله در چارچوب موضوع رژیم و مخالفت اجتماعی‌ای که در برابر خود دارد، بر روی ظرفیت حکومت برای تدبیر و کارآیی است. برای داشتن ظرفیت هم باید ظرفیت داشت. شش کاندیدایی که از سد استصواب ولایی گذاشته‌اند، شاخص نهایت ظرفیت نظام برای ارتقای ظرفیت حکمرانی هستند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: گره‌گاه و گره چپ – رضا جاسکی

این نوشته تأملی کوتاه بر مشکلات تئوری اینترسکشنالیتی به‌ویژه در شکلی است که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شد. طرفداران این تئوری مدعی هستند که می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل مشکلات اساسی ایران و تعیین استراتژی‌های مناسب سیاسی به کار گرفته شود. آیا چنین ادعایی درست است؟ برای پاسخ به چنین پرسشی و پرسش‌های مناسب دیگر در این زمینه نگاهی بر برخی از نظرات دوستان هوادار این نظریه و استدلال‌های رایج در این حوزه انداخته شده است.

ادامه مطلب را بخوانيد »

آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد، عملا تشویق تروریسم و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران است! – بهرام رحمانی

آزادی شهروندان سوئدی و همه کسانی که از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند از جمله آزادی احمدرضا جلالی باید یک امر همه آزادی‌خواهان باشد اما معامله و مماشات دولت‌ها با سیاست‌های ۴۰ ساله گروگان‌گیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامیُ یک فاجعه بزرگ تکراری و غم‌انگیز برای بشریت است.

سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی ۶۳ ساله که همراه با فلودروس سوئدی آزاد شده و حمید نوری

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: بیانیه «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» نو ظهوری ویژه‌ی انتخابات – حسین اکبری

با چنین شرایطی بیانیه‌نویسان نشان داده‌اند که فاقد درک درست از روابط و مناسبات کار در ایران هستند و همین حد از اشراف بر مطالبات کارگری که در بیانیه آورده‌اند هم عمق و ژرفای لازم را ندارد. به این ترتیب «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» در ادامه نیز تنها به وظایف اصلی خود که همان گرم کردن تنور انتخابات است، خواهد پرداخت. انتظار دیگری از این ائتلاف نمی‌رود. تجربه ظهور ناگهانی و مناسبتی ائتلاف در زمان انتخابات هیچ نسبتی با مبارزه‌ی کارگران برای بهبود شرایط زندگی‌شان ندارد.

ادامه مطلب را بخوانيد »

کانون نویسندگان ایران: بازداشت حسین شنبه‌زاده در شهر اردبیل

حسین شنبه‌زاده، ویراستار، مترجم و فعال شبکه‌های اجتماعی، روز ۱۵ خرداد در شهر اردبیل بازداشت شد.  مدتی پیش، انتشار نظری از او حاوی یک «نقطه» در واکنش به مطلبی در صفحه‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، مورد توجه کاربران قرار گرفت.

ادامه مطلب را بخوانيد »

بیانیه کانون نویسندگان ایران: این روزها؛ سرکوب فزاینده، تداوم ایستادگی

کانون نویسندگان ایران همواره بر حق آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا برای همگان پای فشرده است. اکنون نیز به حکم همین اصل بنیادین منشور خود، ضمن حمایت از خواسته‌های زنان، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت را محکوم می‌کند و تمامی نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان آزادی‌خواه را فرامی‌خواند تا هرچه بیش‌تر پژواک صدای مردم معترض و تحت سرکوب باشند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: جنگ علیه زنان در دانشگاه و جامعه

متن حاضر سعی دارد گوشه‌ای از مقاومت دانشجو و سرکوب دانشگاه را، که پیوندی تنگاتنگ با زیست روزمره‌ی زنان در خوابگاه و دانشگاه دارد، روایت کند. چرا که روایت‌ها، به گوش همه می‌رسانند که امروز چه بر سر زنان دانشگاه می‌رود و با نشان دادن این وحدت رویه، رابطه آن با سلب آزادی توسط دولت را برملا می‌سازند. با روایت سرکوب مسئله از بعد کاذب فردی به بعدی اجتماعی انتقال یافته و جدا از برملا سازی مکانیسم‌های سرکوبِ مردسالارنه، مقاومت سوژه‌های تک‌افتاده را به مقاومتی جمعی بدل می‌کند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

متن کامل گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران

گزارش حاضر بر اساس قطعنامۀ S ۳۵/۱ ارائه شده به شورای حقوق بشر تهیه گردیده است که شامل یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل و بر اساس قوانین بین‌المللی در مورد جنایات (مقامات) جمهوری اسلامی (در اعتراضات مسالمت آمیز جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی) می‌باشد. این جنایات ممکن است طبق قوانین بین‌المللی، جنایات علیه بشریت و قابل پیگیری باشد.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مستند «قلبی این‌چنین عاشق»

مستند ضمیمه به نام «قلبی این‌چنین عاشق» که درباره دکتر فریبرز رییس دانا، توسط کامران طاهباز، مونا محمدزاده، میلاد جنت و نگار آذر تهیه و تدوین شده است پس از درگذشتش منتشر شد.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله رسیده: نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران – فرامرز دادور

آنچه که در مقابل جنبش سوسیالیستی قرار میگیرد تلاش جهت همکاری و ائتلاف با گروه های مترقی و دمکرات در جنبشهای کارگری و مردمی (از جمله در میان زنان، جوانان، دانشجویان، بازنشستگان، فرهنگیان، کارمندان، ملیتها و مدفعان محیط زیست) است که در عین فاصله گیری از مدافعان سلطنت و اسلام گرایان بنیادگرا و در عین حال مخالفت با جریانات موافق با دخالت از سوی قدرتهای خارجی و امپریالیستی؛ به شکل گیری یک اپوزیسیون وسیع و منسجم مردمی منجر گردد

ادامه مطلب را بخوانيد »

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور! حادثه یا حذف؟

این پرسش، وقتی به انتخاب او به عنوان ریاست جمهور با کمترین آرای ممکن توجه گردد و به روند رویگردانی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ دقت شود بیشتر با تعجب همراه است. چنانچه دستاوردهای او ملاک انتخابات دور بعد (در صورت حیات او) قرار می‌گرفت حتی احتمال ناکامی اش برای حفظ ریاست جمهوری بیش از گذشته به کمترین حد ممکن می‌رسید!

ادامه مطلب را بخوانيد »

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

برای یافتن پاسخی درخور، یک ارزیابی از وضعیت پس از رئیسی و فرصتی که این حادثه برای حاکمیت فراهم آورده است ضرورت دارد. اینکه آیا جمهوری اسلامی با این فرصت ویژه چه خواهد کرد؟ آیا به دنبال ترمیم شکاف بین خود و مردم آزار دیده از سیاست های تا کنونی اش؛ رویکردی خواهد داشت؟  آیا چنین ظرفیتی درجمهوری اسلامی پس از اعتراضات سالهای اخیر و مهمترین آن خیزش مهسا و تاثیر آن در رویگردانی هرچه بیشتر مردم از جمهوری اسلامی به این درک رسیده است که شرایط را به گونه ای دیگر برای بقای خود تغییر دهد و یا همچنان به سیاست های تاکنونی باور دارد و از این فرصت نیز برای تامین هژمون و اقتدار بی‌رقیب خود بهره برداری خواهد کرد؟

ادامه مطلب را بخوانيد »

فمنیسم چپ و زنان/کوئیرهای طبقه‌ي کارگر کجای استراتژی مبارزاتی ماست؟

موضوع خیلی ساده است: فمنیسم بورژوا خواهان برابری و رفع تبعیض ضمن حفظ امتیازات طبقاتی‌اش است. به این معنا آنان حاضرند برای رفع حجاب اجباری، داشتن موقعیت‌های دولتی و امکان ادامه‌ی تحصیل در همه‌ی رشته‌ها (هم‌پای مردان) تا پای جان هم مبارزه کنند، اما مطلقا نمی‌خواهند که زن/کوئیر کارگر به عنوان عضوی از چنین جنبشی در کنارش قرار گیرد. چرا؟ چون او نه‌تنها خواهان برافتادن حجاب اجباری، و رفع تبعیض است، بلکه در ضمن می‌خواهد که امتیازات طبقاتی زنان بورژوا/متوسط هم برچیده شود.

ادامه مطلب را بخوانيد »

فایل شنیداری سخنان محمد مالجو با عنوان «کالایی‌زدایی از آموزش در ایران»

فایل شنیداری سخنان محمد مالجو با عنوان «کالایی‌زدایی از آموزش در ایران» در وبینار گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران به مناسبت هفتۀ معلم، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: مسیر تشکل‌یابی از مجرای “قطع‌نامه‌ها” نمی‌گذرد – علی نوری

در وضعیت فعلی که اگر بتوان آن را موقیعتِ پسا سرکوبِ قیام ژینا نامید، هر اقدامی در جهت بازیابیِ نیروهای سیاسی، خاصه تشکل‌های صنفی –به‌عنوان بدیل سیاسی و مترقی داخل کشور– بسیار حائز اهمیت و از دیگر سو نیز، امیدوارکننده است. اما از طرفی، درست به دلیلِ همین قرارگیری در شرایط ویرانگر سرکوب‌ها، پرونده‌سازی‌ها و سایه‌ی انقیاد در جامعه، لازم است تا موضع‌گیری‌هایی منطبق با ماهیت هر تشکل، ارائه شود.
این متن، با برشماری سوالات و مواردی، با همین نیت به‌نگارش درآمده است. چرا که برای عبور از وضعیت فعلی و قدم نهادن در مسیری برای تحقق آزادی و برابری – که از مطالبات مندرج در متن قطعنامه نیز هست- می‌بایست از پرسشگری و نقد، هراسی نداشت و برای تغییراتی اساسی، قدم برداشت.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: بررسی فراز و فرودهای جنبش صنفی معلمان در گفتگو با محمد حبیبی

راهکار سوسیالیستی:  مصاحبه امتداد با محمد حبیبی (سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان) از گفتگوهایی است‌که بامطالعه‌ی آن می‌توان سیر تکامل مبارزه صنفی_طبقاتی معلمان را در عرصه ساختار سازمانی، دلایل و عوامل پویایی میزان رشد و ارتقاء تشکیلاتی آن‌را دید. می توان رشد بینش طبقاتی را در فرایند مبارزات این بخش از جنبش کارگری و تمیز آن با گرایشات دولتی و اصلاح طلبانه را دریافت. می‌توان نسبت امر صنفی و سیاسی را نه به شکلی تصنعی و ساختگی بل‌که بر پایه هم بودگی مطالبات صنفی و مدنی را در نفس این مبارزه به درستی دریافت. می‌توان تاثیرات پایداری و مقاومت آگاهانه و سازمان یافته در مقابل سرکوب را به درستی دید. می‌توان نوع کنش و رفتار مبارزاتی را در برابر قوانین حاکم دریافت و تمیز به‌هنگام تاثیرات قانونِ‌ خوب و قانونِ‌ بد را در مبارزه و تجربه‌ی معلمان دریافت. ما در راهکار سوسیالیستی این مصاحبه را به عنوان درسنامه ای برای تشکل‌های‌کارگری و کنشگران این عرصه توصیه می کنیم.

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: در روابط کار؛ دولت حتی سوزنبانِ خوبی هم نیست! – حسین اکبری

در هنگامه و بعد از تصویب  حداقل دستمزد ۱۴۰۳ وزیر کار در چندین نوبت گفته است که کار تصویب حداقل را باید به مجلس سپرد. وی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در شورای عالی‌کار اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است». داستان چیست؟

ادامه مطلب را بخوانيد »

مقاله برگزیده: نیکا؛ قربانی نظام، نه ماموران

گزارش بی‌بی‌سی جهانی از قتل نیکا شاکرمی، نوجوان آزاده و معترض، در متن خیزش زن، زندگی، آزادی، افزون بر شفاف‌سازی درباره چگونگی جان‌باختن نیکا، نام چند مامور امنیتی جمهوری اسلامی را فاش کرده است.
اما آیا نیکا، قربانی تنها چند نیروی دستگاه سرکوب نظام ولایت فقیهی بوده است؟

ادامه مطلب را بخوانيد »

لغو مراسم بزرگداشت پرویز بابایی (مترجم و نویسنده) به دستور ماموران اطلاعات

در حالی‌که حاضران مدتی در سالن انتظار می‌کشیدند سرانجام مأموران وزارت اطلاعات این مراسم را لغو کردند.

ادامه مطلب را بخوانيد »

روایت برآمدن دوباره‌ی نیکا – شعر از حسین اکبری

اینک پس از گذشت زمانی در انتظار
  نیکا
 با آن غرور و خشم به میدان در آمدست
این بی‌قرار
بار دگر آوار ترس را دلیرانه
پس زده است
نیکا برآمدست!

ادامه مطلب را بخوانيد »

ویدئو: به پیشواز روز جهانی کارگر – گروه آخرین انترناسیونال | ۱۹۶۸

ما منتظر سقوط فرشتگان نمی‌مانیم
ما نیازی به معجزه نداریم
ما هر لحظه را غنیمت می‌شماریم
بیا، همراه این جنبش شو

ادامه مطلب را بخوانيد »

گرامی باد “اول ماه مه” یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگران


 

سخني كوتاه با خوانندگان تارنماي راهكار سوسياليستي

 

ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.

ما بر این باوریم که راه نجات بشری در درجه نخست در قدرت یابی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستانی‌است که گام‌های پیشروی آنها برای نیل به عدالت، برابری و آزادی بر مبانی و ارزش‌های سوسیالیستی استوار است.

ما باور داریم که شیوه کارآمد بدیل سوسیالیستی با بهره مندی از آموزه های مارکس _لنین و همه پیشگامان انقلابی دوران گذشته تا کنون شکل می گیرد. و به رغم همه‌ی دشواری‌های انطباق خلاق این آموزه ها، با شرایط هردم تحول یابنده دوران ما، می تواند در فرایند تحولات عمیقِ اجتماعی به خلق انقلابات بی بازگشت انجامد و رهایی بشریت را رقم زند.

با اين باورها مي كوشيم ارتباط متقابل و احترام آميزي را با همه باورمندان سوسياليت برقرار كنيم و در اولين گام ها خود را ملزم به انتشار مقالات و ايده هاي رفقايي ميدانيم كه مي توانند در راستاي ايجاد بديل سوسياليستي در ميهن تاثير گذار باشند. به اعتبار اين كوشش بخشي از فضاي اين تارنما را به مقالات دريافتي و يا برگزيده اختصاص خواهيم داد.

با اين اميد كه در پربار شدن مطالب اين بخش ياريگرمان باشيد.

دسته‌ها


بایگانی‌ها


مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1