ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بازتولید مقاومت در برابر شرکت در دور دوم انتخابات

بار دیگر مردم ایران نشان دادند که نه دلخوش به فریب وعده های دروغین‌اند، و نه حاضرند بر تجربه زیسته‌ی خود در این حکومت ضدمردمی خط تردید و دودلی کشند و یا بدتر از آن شعور خود را بازیچه‌‌ی نظامی قرار دهند که جز فقر، ستم و بیعدالتی و حبس، شکنجه، زندان و آزادی کشی ثمره دیگری نداشته است.

 


 

بازتولید مقاومت در برابر شرکت در دور دوم انتخابات

 

صندوق آرا در برابر مقاومتِ فراتر از آمارهای کمّی زانو زد. جمهوری اسلامی نتوانست رویگردانی مردم از صندوق آرای مشروعیت‌ساز را خنثی و بی اثر کند. مخالفت مردم با جمهوری اسلامی بیش از حد تصور رهبری آن است که گفت: «چرا انسان باید برای انجام یک کاری که خرج ندارد، زحمتی ندارد، مایه‌ای ندارد و وقت‌گیری ندارد ولی فواید زیادی دارد تردید کند، تردید نکند؛ به خصوص با توجه به همین نکته‌ای که بنده اشاره کردم و آن اینکه جمهوری اسلامی قوامش با حضور مردم است و برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم یک امر لازم و واجبی است.»

آن‌هایی که حاضر نشدند آرای خود را به صندوق انتخابات غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی بریزند، فراتر از تصور رهبری رژیم بیش از چهار دهه خرج و هزینه‌ استقرار این نظام تئوکراتیک را پرداخته اند! چهل و شش سال از جان مایه گذاشتند و جز ظلم و بیعدالتی  ندیدند. تردید نکردند بل‌که مصمم بودند که اگر قوام جمهوری اسلامی بسته به رای آنان است از رای خود صیانت کنند، چرا که نظام جمهوری اسلامی صحت و صداقت نمی شناسد و تردیدی ندارند که عدم حضورشان به پای صندوق رای امری است واجب!

بار دیگر مردم ایران نشان دادند که نه دلخوش به فریب وعده های دروغین‌اند، و نه حاضرند بر تجربه زیسته‌ی خود در این حکومت ضدمردمی خط تردید و دودلی کشند و یا بدتر از آن شعور خود را بازیچه‌‌ی نظامی قرار دهند که جز فقر، ستم و بیعدالتی و حبس، شکنجه، زندان و آزادی کشی ثمره دیگری نداشته است.

مردم فهیم و مبارز ایران بار دیگر اثبات کردند از فساد سیستماتیک، دزدی، اختلاس و غارت اموال عمومی تحت عناوین گوناگون بیزارند و فریب تبلیغات گماشتگان قاتل و جنایت‌کاری چون مصطفی پورمحمدی و محمدباقر قالیباف و دیگر دست پروردگان جمهوری اسلامی را نخواهند خورد.

مردم شریف و آگاه ایران نشان دادند از جنگ و خشونت و کشتار بیزارند و در حمایت و گزینش کسانی که قرار است عامل سیاست های جنگ طلبانه رژیمی آشوب طلب و جنگ طلب هستند، هرگز رای خود را به صندوق انتخابات نمی‌ریزند.

مردم آزادیخواه و عدالت‌جو در برابر چنین رژیمی راه خود را که مبارزه برای رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و استبداد و دیکتاتوری است، ادامه خواهند داد و بر مقاومت و مبارزات ِ آگاهانه و سازمان یافته‌ی خود خواهند افزود.

نتایج انتخابات ۸ تیرماه ۱۴۰۳ از دستاوردهای بزرگ و نتیجه و خواست مردم در بازتولید مقاومت در برابر تهاجم لجام گسیخته‌ی به خیزش مهسا و جنبش «زن، زندگی، آزادی» است و نوید ادامه‌ی این جنبش را به وضوح در سراسر ایران پژواک داد.

مردم دانا و غیور ایران بی تردید در روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ نیز برای تصریح بر بازتولید این مقاومت از همراهی با سیاست ضد دموکراتیک صندوق آرایی جمهوری اسلامی از سیاست تحریم به‌جا و ثمربخش علیه جمهوری اسلامی پا پس نخواهند کشید و هر گونه کسب مشروعیت برای جمهوری اسلامی را خنثی خواهد ساخت.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1