ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.شعر کوتاهی از سیامک میرزاده

 

 

 

اگر به خون فقیر آبرو دهید غنی را
دوباره باب کنید اسم و رسم چپ شکنی را
جدا نمی شود این تیره از تبار فدائی
رها نمی کند این نسل بیژن جزنی را

شعر از سیامک میرزاده

 


 

دسته : ادبیات

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1