ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«این نغمه‌ساز پنهان» از سعید سلطانپور

 

سرود «این نغمه‌ساز پنهان» از سعید سلطانپور در تابستان ۱۳۸۹ و در زیرزمین‌های مقاومتْ انجام شده است.

 

این سرود را به فریادهای متحد دانشجویان، نوای برابری طلب و خوانش درونْ طبقاتی آنان از اعتراضات آبان خونین ۹۸ و همراهی با خیزش‌های ضد سرمایه‌داری و سیاست‌های فقیرسازی جهانیْ تقدیم خواهیم کرد. سرودی برای جوانانی از زنجان و آمل تا تهران که هر مشت گره کرده آنانْ ارتجاع مطلق حاکم، بدنه‌ی اپوزیسیون راست و خط محور مقاومت را به لرزه درآورد.

#سرخط

 

دسترسی به فایل صوتی این سرود:

 


دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1