ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمع اعتراضی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

مطابق اعلام قبلی یکشنبه های اعتراضی جنوب امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به عدم رسیدگی به خواستهای خود تجمع برگذار کردند.

 


 

تجمع اعتراضی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

مطابق اعلام قبلی یکشنبه های اعتراضی جنوب امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به عدم رسیدگی به خواستهای خود تجمع برگذار کردند.
حذف سقف حقوق
حذف محدویت حق سنوات بازنشستگی
بازگرداندن کسورات مازاد مالیات
از جمله خواستهای کارگران این مرکز نفت و گاز می باشد

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1