ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«من اعتراف می کنم»، شعری از سیامک میرزاده

من اعتراف می کنم اسرار عشق را
یک جا به سازمان گل سرخ گفته ام 


 

 

من اعتراف می کنم اسرار عشق را
یک جا به سازمان گل سرخ گفته ام
اقرار می کنم که در اعماق سینه ام
فریاد فقر و زجر بشر را نهفته ام
از چشم حزب باد من این برگ جاف را
انداختم در عصمت جنگل عفاف را
من اعتراف می کنم این اعتراف را
با گوش خود از افسر سیلی شنفته ام

شعر از سیامک میرزاده


 

دسته : ادبیات

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1