ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد….

عاطفه رنگریز، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و مرضیه امیری به قید وثیقه آزاد شدند


 

 

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد….
دختران آفتاب و باد سپیده قلیان و عاطفه رنگریز هر دو به قید وثیقه آزاد شدند!

عاطفه رنگریز از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر دقایقی پیش با قید وثیقه آزاد شد.

امیر امیرقلی از بازداشت‌شدگان اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

امیرحسین محمدی‌فرد سردبیر نشریه گام و از بازداشت‌شدگان پرونده اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

ساناز الهیاری عضو هیات تحریریه نشریه گام و از بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، دقایقی پیش با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1