ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مشروعیت و حقانیت جنبش

دانه‌هایی که جنبش دی‌ماه کاشت و نهال‌های سبز و سرفراز هفت تپه و فولاد و هپکو و آذرآب می‌روند تا به سپیدارها و سروها و چنارها و بلوط‌ها و افراهای سرافراز و ستبر و تنومند بدل شوند که باد شرزه‌ی سرکوب را تاب خواهند آورد و در توفانِ ازجابرکننده‌ی بساط ستم و استثمار به بار خواهند نشست.


 

مشروعیت و حقانیت جنبش

این بار انگشت اتهام به‌سوی تهیدستان، بریده است و نفیر شومِ پراکندنِ بد گمانی نسبت به مشروعیت و حقانیتِ جنبش‌شان خاموش است، زیرا این بار رژیمِ سرکوب و شکنجه و اعدام، یکپارچه و یک‌صدا به میدان آمده و با چشمانی دریده تهاجمی آشکار را به سطح معشیت فرودستان و تهیدستان آغاز کرده است.

دیگر امیدی به تحمیق انسانها نیست و بلوغ جنبش تا آنجاست که هرگز نخواهد پذیرفت بازیچه‌ی نیروهای موهومِ داخلی، همدست دزدان و رفیقانِ دیروز قافله و «اصلاح‌طلبانِ» امرور، پیاده‌نظامِ تحققِ رؤیاهای شاهزادگانِ فراموش‌شده و گوشتِ دم توپ اجرای طرح و توطئه‌های مضحک بازنشستگان سیاسیِ ورشکسته یا کودتاچیانِ چکمه‌لیسِ سناتورهای آمریکایی و اسحله‌فروشان غربی یا باصطلاح «امپریالیسمِ» خارجی نامیده شود.

جنبش به ریشه‌داشتنِ خواست‌هایش در ژرفای نظامی استثمارگر و ستمگر و به مشروعیت خروشش در مبارزه علیه رژیم سفاکِ مدافع این نظام آگاه است، و آنجا که نیست، پویاییِ جنبش آگاهش خواهد کرد. این بار مدافعان شرمگین رژِیم نمی‌توانند پشت شعارهای پرطمطراق باصطلاح «چپ» و «ضد امپریالیستی» پنهان شوند و باید مستقیم و آشکار، بازو در بازوی شکنجه‌گران و قداره‌کشانِ رسمی و غیررسمی سلاح‌هایشان را به سوی فرودستان نشانه روند. این توفان، روبندها و نقاب‌ها را کنار خواهد زد.

دانه‌هایی که جنبش دی‌ماه کاشت و نهال‌های سبز و سرفراز هفت تپه و فولاد و هپکو و آذرآب می‌روند تا به سپیدارها و سروها و چنارها و بلوط‌ها و افراهای سرافراز و ستبر و تنومند بدل شوند که باد شرزه‌ی سرکوب را تاب خواهند آورد و در توفانِ ازجابرکننده‌ی بساط ستم و استثمار به بار خواهند نشست.

برگرفته از صفحه‌ی فیس‌بوک «نقد»


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1