ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.نامه جمعي از وكلاي دادگستري ايران به دادستان ديوان بين المللي كيفري لاهه براي تعقيب كيفري بين المللي مسببان كشتار معترضان پاييز ٩٨ ايران

خشونت در برخورد با مردم موجب تشديد بدرفتاري با بازدداشت شدگان شده است. آنها از تمام حقوق مصرح حتي در مواد پنج، شش و هفت قانون آيين دادرسي كيفري ايران محروم شده و اساسا كتاب قانون در ايران مثل ساير حقوق ديگر شهروندان تعطيل شده است.

 


 

 

خانم فاتو بن سودا
دادستان محترم ديوان كيفري بين المللي لاهه

احتراما اينجانبان جمعي از وكلاي دادگستري ايران با استناد به اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي لاهه و ايضا مقررات منشور ملل متحد،اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين المللي و ساير قواعد آمره ي حقوق بين الملل و تكاليفي كه حضرتعالي به عنوان دادستان ديوان كيفري بين المللي داريد به استحضار ميرسانيم؛ همچنانكه حضرتعالي اطلاع داريد اعتراضات مدني گسترده اي از از روز ١٥ نوامبر ٢٠١٩ در شهرهاي مختلف ايران در اعتراض به گراني بنزين آغاز شده است اين اعتراضات از سوي مردم به آرامي شكل گرفت اما با برخورد شديد نيروهاي امنيتي،انتظامي و نظامي حكومت ايران مواجه شده است كه موجب كشتار بي رحمانه ي وسيع معترضين و مجروح شدن بيش از هزار نفر و دستگيري هزاران نفر منتج شده است.در اين مدت قانون مثل اينترنت تعطيل شده است و مقامات قضايي در كنار مسولين دولتي و حكومتي در سركوب گسترده اعتراضات بحق مردم همسو و شريك شده اند و به علت فقدان قوه قضاييه مستقل و كارآمد و نبود عدالت قضايي و فقدان بي طرفي قضايي و عدم وجود دادرسي منصفانه ،نگراني شديد از وضعيت بازدداشت شدگان وجود دارد از ديگر سو مردم ايران از حق دسترسي آزاد به اينترنت محروم شده اند و حتي تماس تلفني هم با داخل ايران به سختي صورت مي گيرد از سوي ديگر خبرنگاران خارجي در ايران بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي از اطلاع رساني و پوشش خبري اتفاقات اخير ممنوع شده اند و عملا هيچ اطلاعي از سرنوشت مردم معترض وجود ندارد .

تعداد كشته شدگان در جوانرود، مريوان، كرمانشاه، سنندج، بهبهان،شيراز، اهواز، اصفهان، تهران، كرج، اسلامشهر، شهريار و ديگر نقاط ايران نگران كننده است. طبق ملاحظه فيلمهاي دريافتي از اعتراضات مردمي در شهرهاي مختلف ايران،مامورين امنيتي و انتظامي بصورت مستقيم به تظاهركنندگان شليك مي كنند.

خشونت در برخورد با مردم موجب تشديد بدرفتاري با بازدداشت شدگان شده است. آنها از تمام حقوق مصرح حتي در مواد پنج، شش و هفت قانون آيين دادرسي كيفري ايران محروم شده و اساسا كتاب قانون در ايران مثل ساير حقوق ديگر شهروندان تعطيل شده است.

لذا از شما به عنوان دادستان ديوان كيفري بين المللي و بر اساس اصل صلاحيتي كه قابل اعطا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحدبه حضرتعالي است و حسب اصل صلاحيت جهاني تعقيب كيفري مسولين و مرتكبين جنايت عليه بشريت، در تعقيب كيفري مسببان سركوب و كشتار مردم معترض ايران كه بشكل گسترده انجام شده و تمام مصاديق جنايت عليه بشريت و نقض قواعد آمره ي حقوق بين الملل را در پي دارد در خواست بررسي فوري امر را داريم. مدارك و مستندات تقديم مي شود.

با احترام

١- محمد مصطفايي
٢- حسين احمدي نياز
٣- مزدك اعتماد زاده
٤- احسن حسن پور
٥- مسعود اختراني تهراني
٦- دانيال استخر
٧- مهدي هوشمند رحيمي
٨- نگار مصري
٩- شيلان بيگ زاد
١٠- نيره انصاري
١١-عليرضا دقيقي
١٢- قهرمان كريمي


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1