ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یاشار دارالشفا در بند 209 زندان اوین است

پای آسیب دیده اش را آتل بندی کرده اند


 

 

یاشار دارالشفا در بند 209 زندان اوین است و پریشب با خانواده تماس گرفته و گفته است که پای آسیب دیده اش را آتل بندی کرده اند

یاشار روز جمعه در منزل دوستش توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر و پس از بردنش به خانه شان تمام خانه را زیر و رو کرده و او را با وسایل شخصی اش از جمله به اوین می برند.


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1