ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گفتگوی برگزیده: نئولیبرالیسم، محافظه کاری و سرکوب جنبش آبان ۹۸

برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۳ دی ۹۸ برابر با ۳ ژانویه ۲۰۲۰
میهمان برنامه: دکتر فریبرز رئیس دانا: اقتصاد دان برجسته سوسیالیست، نویسنده و مترجم 

 


 

 

نئولیبرالیسم، محافظه کاری و سرکوب جنبش آبان ۹۸

برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۳ دی ۹۸ برابر با ۳ ژانویه ۲۰۲۰
میهمان برنامه: دکتر فریبرز رئیس دانا: اقتصاد دان برجسته سوسیالیست، نویسنده و مترجم

 

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) برگزار می‌شوند.

 

 

بخش نخست:

بخش دوم:

 

پرسش های طرح شده در برنامه:
– لطفا اختلاف لیبرالیسم و نئو لیبرالیسم را بیان نمایید.

– لطفاً در رابطه با همراهان طبقاتی نئو لیبرالیسم توضیح دهید. مواضع اقشار بالایی و میانی خرده بورزواژی را توضیح دهید .

– نئولیبرالیسم صرف نظر از نوع حاکمیت ها- که در بنیاد همه دولت های سرمایه داری هستند- نه تنها به توسعه مطلوب واضعان نئولیبرالیسم منجر نشده است بلکه حاصل آن فقر روزافزون، نابودی منابع ارزشمند ملی، تشدید استثمار و بهره کشی ، بی پناهی نیروی عظیم زحمتکشان تمام جوامع ، گسترش فضای سرکوب به جای توسعه دموکراسی ، نهادینه شدن فساد در تمام امور اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و بخصدص در ایران بحرانهای خطرناکی به ارمغان اورده است. لطفا چنانچه بسته پیشنهادی کوتاه مدت جهت برون رفت از وضع فعلی وجود دارد بیان نمایید.

– با توجه به اینکه در تیتر برنامه شما از خیزش آبان ماه نام برده شد. لطفا جایگاه سازماندهی و ایجاد تشکیلات برای پیشبرد نظرات اقتصادی، سیاسی و همچنین تاثیر گذاری در خیزشهای اجتماعی را از نظرخودتان بیان نمایید.

– سوال دیگری از یکی از همراهان کانال- درود بر شما جناب رئیس دانا؛ در مورد شاخ و برگهای سیستم نئولیبرالیستی در ایران و وابستگی آنها به سیستم امپریالیسم جهانی و تلاش سیستم امپریالیسم جهانی برای بقای جمهوری

اسلامی را در شرایط کنونی چگونه می بینید؟

– با درود؛ نئولیبرالیسم در انگلیس را با تاچریسم یکی می دانند، نئولیبرالبسم در ایران اسلامی، آیا ما با یک نئولیبرالیسم اسلامی مواجه هستیم؟ اگر چنین است، ویژگی اش چبست؟؟( اقطاع، تیولداری، )

– درود بر شما و درود بر رفیق خستگی ناپذیر ما، رییس دانای گرامی. ای کاش اهتمامی می داشتیم و مرکزی و مکانی را برای گفت وگو و پرسش و پاسخ در نظر می گرفتیم.

– ارتجاع داخلی و خارجی و دشمنان فرو دستان حامعه، دوباره مانند سال۳۲ و سال۵۷ در پی میوه چینی هستند.

پرسش- چه کار کنیم تاپیشکامان و فعالان انسان دوست ، وفاداران به آرمان های زحمتکشان، زیر یک پرچم و تشکیلات و برای پیشگیری از رسوخ شعارهای انحرافی و نفوذ فرصت طلبان در صفوف حق گرایان؛ جمع کردند؟

– دکتر رئیس دانای عزیز، اوایل سال ۲۰۱۹ یکی از مهمترین ژورنالهای روانشناسی به روانشناسی نئولیبرالیسم و نئولیبرالیسم در روانشناسی اختصاص یافت و نزدیک به ۴۰۰ صفحه به این مساله اختصاص یافت – به نظر شما چرا

نئولیبرالیسم نیاز دارد که از دستاوردهای روانشناسی استفاده کند و چطور روانشناسی تحت تاثیر نئولیبرالیسم قرار می گیرد ؟

– نئولیبرالیسم با جنگطلبی چه ارتباطی دارد ؟

خطر جنگ را چقدر جدی می بینید ؟ و نیروهای سیاسی و مردم در رابطه با این خطر چه مسولیتی دارند و چه باید بکنند ؟

– نظر شما درباره تفاوت و یا اشتراکات در سیاست های دولت های اروپایی و دولت فعلی در امریکا در مورد حفظ، بقا و همچنین در مورد اصلاح پذیری جمهوری اسلامی چیست؟ ایا این سیاست ها از نقطه نظر خواسته های نئو لیبرالیسم در اروپا و امریکا قابل توضیح است ؟

– با درود به رفیق طارانی و استاد رئیس دانا وظیفه انقلابی ما امروز برای شکست سیاستهای نئولیبرالیستی تا استقرار سوسیالیسم چیست؟

– رفیق عزیز بادرود آیا اقتصاد مسلط درکشورما نئو لیبرالیسم است ؟یا بربخشی از آن علاوه برسپاه، نیروهای بازار سنتی ودراس آن هیئت موتلفه ،بااداره بشیوه ای مافیائی و بیرحمانه تر از نئولیبرالیسم چنبره زده ، نوع دیگری از روابط

کهنه اقتصادی است ؟

– نظرتان را در مورد ایجاد همبستگی و اتحاد ملی و دمکراتیک چیست؟ و چرا این اتحاد را نباید هر چه زودتر سازماندهی کرد؟

– یکی از دانشجویان نئولیبرالیسم را به این شکلها توضیح داده بود:

مرگ بر نئو لیبرالیسم یعنی:

– مرگ بر خصوصی سازی اموال عمومی، به نفع سرمایه داران رانمتخوار؛

– مرگ بر کالا سازی از امر آموزش، بهداشت و سلامت؛

– مرگ بر توزِع ناعادلانه ثروت ملی؛

– مرگ بر افزایش فشار به طبقه کارگر، در عین سودجوئی سرمایه داران متنفذ؛

– مرگ بر تخریب محیط زیست؛

– مرگ بر دانش بنگا؛

و …

شما چقدر با این توضیحات موافق هستید؟

————–

منبع: سایت به پیش
https://bepish.org

 


 

دسته : گفتگوی برگزیده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1