ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اتحاد سراسری بازنشستگان ایران: برای صیانت از منابع سازمان تامین اجتماعی امروز به پا خیزید؛ فردا دیر است

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران از همه تشکل های کارگری و کانون های سراسری مجدانه میخواهد که با هماهنگی نسبت به همه موضوعاتی که در سازمان تامین اجتماعی ازسوی دولت و کسانی که ادعای “شرکای اجتماعی” کارگران و بازنشستگان  را دارند وخود را ذی نفع می دانند، واکنش نشان داده و در مقام نمایندگان اصلی بیمه شدگان شاغل و در سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از حقوق آنها دفاع کنند.

 


 

 

 

 

برای صیانت از منابع سازمان تامین اجتماعی امروز به پا خیزید ؛ فردا دیر است

 

 

هشدار به تمام تشکل‌های کارگری وبازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور!

اول بهمن ماه سال جاری ، آقای علی اصغربیات، رئیس کانون عالی کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی کشور در کانال تلگرامی مربوطه از رؤسای کانون های بازنشستگان سراسر کشور خواسته بود:« … لازم است پیرامون مطلب زیر با نمایندگان محترم حوزه های انتخابیه درمجلس سریعا تماس حاصل نموده واز آنها بخواهید تا در مخالفت با طرح مذکور که از ناحیه وزارت بهداشت مطرح شده مخالفت نمایند: وزارت بهداشت پیگیر شده تا در کمیسیون تلفیق، نه بیست و هفتم سهم درمان  تامین اجتماعی  به حساب خزانه واریز شود.این پیشنهاد قبلا، یکسال در لایحه بود و به جهت کندی در ارائه خدمات و مشکلات پرداخت در لایحه حذف شد. به نمایندگان [ مجلس] اعضای تلفیق استان خود حتما تاکید فرمایید به این پیشنهاد رای ندهند.که تنها ذینفعان سازمان متضرر میشوند.با سپاس فراوان،علی اصغربیات رئیس کانون عالی کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی کشور». هم چنین، کانال فوق با انتشار لیست اعضای کمیسون تلفیق مجلس ،ازهمه روسای کانون هاخواسته تا این نظر را اجرایی کنند.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران ، ضمن حمایت و پشتیبانی ازاین حرکت اعتراضی به تصمیم احتمالی کمیسیون تلفیق مجلس درمورد تصویب  واریز میزان ۹ سهم از ۲۷ سهم حق بیمه های واریزی به صندوق تامین اجتماعی  (برابر  یک سوم حق بیمه های دریافتی سازمان تامین اجتماعی !)  به حساب خزانه، همه بازنشستگان را به حمایت از این اقدام فرا می خواند .گرچه نظر کانون  را به علت عدم اعتراض به اصل غیر قانونی بودن این مصوبه ، ناقص می داند.

توضیح آن که دولت روحانی درسال گذشته در راستای تامین هزینه های طرح سلامت ملی، لایحه ای به مجلس ارائه داد تا بخشی از این هزینه ها توسط سازمان تامین اجتماعی تامین شود. متاسفانه مجلس شورای اسلامی با بی توجهی کامل به دستبردهای غیر قانونی در اموال متعلق به کارگران وبازنشستگان   و سکوت در برابر این لایحه غیر قانونی  آن ماده را تصویب کرد.

بلافاصله کمیسیون بهداشت مجلس طرحی به مجلس داد که بموجب آن، باید مبلغ  ۹ از ۲۷ سهم حق بیمه های تامین اجتماعی برابر یک سوم حق بیمه  ورودی های  سازمان است ، توسط  سازمان  تامین اجتماعی به خزانه دولت پرداخت شود.
اکنون کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی  درخواست کرده اند تا زمان تعیین تکلیف اجرایی و اختصاص بودجه بابت پرداخت بدهی ۲۵۰ هزارمیلیارد تومانی دولت  به سازمان تامین اجتماعی، هیچ ماده قانونی برای مکلف کردن سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون تصویب نشود. بدون شک ، این اقدامی است در جهت استیفای بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی، ولی اقدامی است ناقص و نارسا که عملا این  پرداخت غیر قانونی را می پذیرد.
درهمان زمان ، قبل از تصویب این ماده قانونی،  محافل مستقل کارگری ازجمله اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، با لایحه دولت و طرح وزارت بهداشت که هردو غیر قانونی بوده، مخالفت  کردند و ازهمه نیروها ازجمله کانون های رسمی کارگری و بازنشستگی خواستند که مانع از تصویب آن شوند.

متاسفانه وقتی، مجلس با اعتراض بی رمق و تایید آمیز نمایندگانی چون علی رضا محجوب و سهیلا جلودار زاده  بعنوان نمایندگان کمیسیون کار مجلس  که خودرا مدافع کارگران می دانند!  وبا بی عملی و سکوت و سکون سران کانون های بازنشستگی کارگری گوش به فرمان خانه کارگر‌سراسر کشورمواجه شد ، این مادۀ  قانونی علیه کارگران و بازنشستگان را بسهولت ، تصویب کرد. مصوبه ای که اکنون بی هیچ توجیه قانونی قرار است دایمی و به صورت مستمر اجراشود که در صورت اجرا ، ظرف چند سال، نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را نابود و همه بیمه شده ها و بازنشسته هارا به خاک سیاه خواهد نشاند.

خبر جدید و نگران  کننده این است که این مصوبه توسط دولت به اجرا در آمده است. دولت «تدبیروامید» که کمر به نابودی شستا بسته است و مانند دولت های گذشته هیچ گاه حاضر نشده است بدهی ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی  خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند .
تنها در روز ۱۴ بهمن ۹۸ با تصویب پرداخت ۵ هزارمیلیارد تومان ازبدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و اختصاص ۳هزار میلیارد از آن به وزارت بهداشت و درمان اولین گام خود را ضعیف و ناقص برداشت ! یعنی ، دولت در دستبرد به اموال سازمان تامین اجتماعی، مثل همیشه، پیشتاز شد!

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، همراه با محافل مستقل کارگری هشدار داده است که پرداخت هزینه های طرح سلامت از محل بدهی دولت به سازمان ، چیزی جز  فشار به سازمان برای پرداخت یک سوم از نقدینگی خود بطور سالانه به خزانه دولت ، و نابودی سازمان تامین اجتماعی نیست.از این رو ما  همراه با همۀ کارگران و محافل کارگری و بازنشستگی از جمله ، کانون های رسمی کارگری و بازنشستگی کارگری که از کارگران و بازنشستگان حق عضویت دریافت می کنند، خواهان توقف اجرای این مصوبه توسط دولت و ابطال آن توسط مجلس هستیم.

بی هیچ تردیدی، ضرباتی که دولت روحانی به سازمان تمین اجتماعی  وارد نموده ، بسیار سهمگین تر از دولت های قبلی بوده است. تا جایی که با اعلان فروش اموال شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا ) صدای نابودی عامدانۀ سازمان تامین اجتماعی  با زور و شدت هرچه تمام تر ، گوش مردم ایران وجهان را کر کرده است.
تصویب این  لایحه وتایید آن توسط شورای نگهبان، که مغایرت آشکار بانص صریح قانون اساسی در خصوص ممنوعیت دخل و تصرف در مال غیر دارد، نشان داد که نه دولت و مجلس و نه شورای نگهبان هیچ کدام اساسا توجهی به کارگران و توده های مردم ندارند.

اقدامات خانمان براندازدولت و «کمیسیون های» مجلس شورای اسلامی که گوش به فرمان جناح های سیاسی و درخدمت سرمایه داران اند، مصیبتی بزرگ برای  کارگران و بازنشستگان و توده های مردم ایران است که بخش اصلی آن  به عهدۀ  کانون های رسمی  کارگری  و بازنشستگی، همچون خانه کارگر و کانون های بازنشستگی تامین اجتاعی است. همه این اتفاقات تلخ و ناگوار درمقابل چشمان باز،گردانندگان این کانون‌ها رخ داده است. آنها در پیدایش چنین مصیبتی ، با سکوت و یا رضایت ضمنی خود ، همدست وهم داستان دولت  و مجلس در ایجاد این مصائب بوده اند.

براستی چرا  مسئولان کانون های بازنشستگی به ماهیت وجودی سازمان تامین اجتماعی و سازمان های بازنشستگی توجه نمی کنند؟  بسیار بدیهی و مسلم است که  سازمان تامین اجتماعی صرفا  وبطور انحصاری به کارگران  بیمه شده و بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی  تعلق دارد. نه دولت و نه کارفرماها، هیچ حق مالکیتی برسازمان تامین اجتماعی  نداشته و ندارند.

ما بارها گفته ایم که سران رسمی  کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی، درک غلطی از موضوع «شرکای» سازمان تامین اجتماعی دارند.این درک غلط ،اساسا از زمانی پیدا شد که دولتِ ضدکارگری احمدی نژاد ، عامدانه  برای «قانونی کردن» دستبرد  وفروش وتاراج  اموال ونقدینگی سازمان تامین اجتماعی و «خودمانی سازی » اموال سازمان، در غیاب نمایندگان واقعی میلیون ها کارگرو بازنشسته، قانون قبلی سازمان تامین اجتماعی را تغییر داد و بطور غیر قانونی، دولت وکارفرماها را بعنوان «شرکای» کارگران درسازمان تامین اجتماعی جای داده  و شورای عالی تامین اجتماعی را به هیات امنای سازمان تقلیل داد.

چرا گردانندگان کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی با  تغییر غیر قانونی و عامدانۀ  قانون اجتماعی باسوء  قصدو نیت  کامل دولت های  وقت ، که به زیان آشکار و مسلم بیمه شده های شاغل و بازنشسته هابود، سکوت کردند؟ آیا جز این است که این سران خودخوانده کانون های بازنشستگی که به تمامی مهندسی شده و وابسته به حکومت اند، اصولا نمی توانند با تصمیمات حکومت مخالفت جدی کنند؟ به همین خاطر نیست  که کانون عالی بازنشسته ها هم با مراجعه به نمایندگان برای عدم تصویب ماده قانونی در کمیسیون، نتوانسته است وارد اصل غیرقانونی بودن پرداخت ۹از ۲۷ سهم حق بیمه به دولت شود؟

این پرسش وجود دارد که چرا سران رسمی این کانون ها تاکنون ،بازنگری کلی قانون سازمان تامین اجتماعی را که  یکی از خواسته های اصلی کارگران است ، ازجمله حذف دایمی  «شرکا»ی خود خوانده ازقانون جدید سازمان تامین اجتماعی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی با حضور اکثریت کارگران و بازنشسته ها را خواستار نشده اند؟

ما ، باردیگر همراه با  کارگران وبیمه شده‌ها و بازنشسته ها و بازماندگان شان از رؤسای کانون ها می‌خواهیم تا با تکیه بر قدرت اتحاد میلیون‌ها کارگر و بازنشسته به دولت اخطار کنند که دست از سازمان تامین اجتماعی که صرفا و منحصرا متعلق به کارگران بیمه شده وبازنشستگان است بردارد. به دولت اخطار کنند که  ادعای «شراکت دولت و کارفرماها»  دراموال  سازمان ،ادعایی غیرقانونی است وکارگران بیمه شده وباز نشسته سازمان تامین اجتماعی هرگز شریکی جز خودشان نداشته وندارند.
چرا سران این کانون‌ها نقش حمایتی دولت ازسازمان تامین اجتماعی را که درقانون اساسی آمده است، نادیده گرفته اند و خواستار  پرداخت بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان  از طریق برگزاری تجمعات و اعتراضات گسترده و سراسری نشده اند؟ آیا آنها تاکنون توانسته اند بدون حضور و حمایت کارگران و بانشسته ها ، کوچک ترین قدمی در جهت دریافت مطالبات و دفاع از  اموال سازمان تامین اجتماعی بردارند؟

ما در این مقطع تاریخی تاسف آور که عزم دولت برای نابودی سازمان تامین اجتماعی، جزم شده است قاطعانه از سران کانون های بازنشستگی می خواهیم به صفوف کارگران و بازنشستگان بپیوندند.این رؤسا  راهی جزهمراهی با  کارگران  وبازنشسته ها ندارند. تنها دراین صورت است که آنها می توانند کانون ها را به  کارگران و بازنشسته ها برگردانند.

اکنون وقت  آن است که روسای کانون های بازنشستگی ،با طرد باند بازی و دوری جستن ازسیاست بازان حرفه ای  که  به هیچ وجه دغدغۀ  کارگران وبازنشسته هارا ندارند ، با عزم راسخ ، با اعلان  انتخابات آزاد در کانون های بازنشستگی ، یک بار برای همیشه ، راه را برای برگزاری  انتخاب نمایندگان مستقل و واقعی کارگران بازنشسته  بازکنند تا  کارگران و بیمه شده ها با همیاری تمامی  بازنشسته ها در سراسر کشور بتوانند  با صف متحد با اقدامات نابود کنندۀ  دولت مقابله کنند و از کیان سازمان تامین  اجتماعی حفاظت کنند.ایجاد  شرایط آزاد انتخابات در کانون ها ی بازنشستگی، خواست عموم بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور است.رؤسای کانون ها همین امروز شرایط آزاد انتخابات را تامین واعلام کنند.

و در آخر سخنی با تشکل های کارگری به عنوان نمایندگان کارکران ایران:
این تشکل ها اعم از اینکه مستقل باشند و یا به عنوان تشکل های رسمی به تبعیت از قانون کار ایجاد شده باشند (مانند کانون های بازنشستگی ) از آنجا که موکلین آنها یعنی کارگران بیمه شده از ذینفع های سازمان تامین اجتماعی هستند ؛ وظیفه دارند که نسبت به هرگونه دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی واکنش معترضانه داشته باشند و به پشتوانه نیرو و اعتبار خود در بین کارگران با این دست اندازی های غیر قانونی و غاصبانه؛  پیگیرانه به مبارزه جدی و همه جانبه اقدام کنند .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران از همه تشکل های کارگری و کانون های سراسری مجدانه میخواهد که با هماهنگی نسبت به همه موضوعاتی که در سازمان تامین اجتماعی ازسوی دولت و کسانی که ادعای “شرکای اجتماعی” کارگران و بازنشستگان  را دارند وخود را ذی نفع می دانند، واکنش نشان داده و در مقام نمایندگان اصلی بیمه شدگان شاغل و در سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از حقوق آنها دفاع کنند .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۱۵ بهمن ۹۸

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1