ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«برای رفیق دکتر فریبرز رییس دانا»، شعر از حسین اکبری

پژواک صدایت را

آی ای رفیق روزهای بی صدایی کارگران!

آوازگر حق خواهی مردم رنج دیده!

پر توان می خواهیم

 

 


 

 

برای رفیق دکتر فریبرز رییس دانا

 

قامتِ چون سروت را

ایستاده بر درگاه می‌خواهیم

گام های استوارت را

در این “درشتناک دیولاخ”

در آیند و روند

به پیش می خواهیم

پژواک صدایت را

آی ای رفیق روزهای بی صدایی کارگران!

آوازگر حق خواهی مردم رنج دیده!

پر توان می خواهیم

آن نقش

که بر تارک آینده و هستی وطن

در ذهن و جان داری

دست و زبان تو را

همراه دیگران

سزاوار برکشیدنش است

ایستاده به درگاه

بالا بلند نجیب ِ روزگار ما

بخوان سرود رود را

بخوانیم با تو

تا این خلایق

باور کنند اراده انسان

بر دشمن سلامت جان ها

پیروز می شود

باید که خلق ما

زین آرمون تلخ

شایسته

تن برهاند و

شایسته تر زندگی کند

برخیز ای رفیق

گاه سلامت همگان

در میانه باش

برخیز ای عزیز!

حسین اکبری
جمعه 23 اسفند‌ماه 1398 

———-
منبع: وبلاک کار در ایران
https://kargareirani.blogsky.com

 


 

دسته : ادبیات

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1