ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«چه غریب ماندی ای دل» – عزیز قاسم زاده

این موزیک ویدئو به جان باختگان و مدافعان حریم سلامت گیلان و ایران پزشکان و پرستاران و پرسنل درمانی تقدیم می شود.

 


چه غریب ماندی ای دل (انتظار)

 

این روزها سرزمین ایران غمگسارانه ترین سرود خود را مویه می کند. سمفونی ناموزون مرگ در شیپور نیستی می دمد و سرمایه های بسیاری را بی مشایعت تا آرامستان ابدی، به ناکجاها می سپارد.

این موزیک ویدئو به جان باختگان و مدافعان حریم سلامت گیلان و ایران پزشکان و پرستاران و پرسنل درمانی تقدیم می شود.

در شرایطی که زنده ماندن و سلامت ما به خانه نشینی ما بسته است آنان در خط مستقیم جهاد سلامت لباس شهادت پوشیده اند.با ادای احترام به شهدای مدافع سلامت سرزمینم و به ویژه گیلان نجیب و مظلوم که سهم فزون تری از فراق این جان برکفان راه سلامت داشت، موزیک ویدئوی چه غریب ماندی ای دل به روان پاک این شهدا تقدیم می شود. برای همه جهادگران بی باک این مسیر آرزوی تندرستی و سلامتی دارم. باشد که دانای دادار هرچه زودتر این بلیه را از جان و جهان آدمیان بزداید.

با ادای احترام
عزیز قاسم زاده
۲۰ اسفند ۹۸

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1