ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.شرکت چوکا زخم کهنه تالشها

با توجه به تورم و‌ افزایش قیمت دلار، نوسازی چوکا 700 میلیارد تومن بودجه نیاز دارد ….

 عکس از آرشیو

شرکت چوکا زخم کهنه تالشها

 

خیانتهای روا شده به شرکت عظیم چوکا:
در شرکت چوکا، بیش از 2000 نفر شاغل بودند، در سال ۸۹ این رقم به 1200 نفر رسید! و در بهار سال ۹۱ فقط 800 نفر در چوکا شاغل بودند.
عجیب اینکه سال ۸۹ دولت احمدی‌نژاد، تسهیلات 40 میلیارد تومنی برای نوسازی چوکا تخصیص داد اما معلوم نشد در دوره محمدیاری، این تسهیلات دقیقا کجا هزینه شد!

چوکا 40 میلیارد گرفت اما نه تنها نوسازی نشد بلکه تعداد نیروی شاغل از ۱۲۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر کاهش یافت و مقدمات فروش کارخانه عظیم چوکا (به مبلغ ناچیز ۳۰ میلیارد تومن) انجام شد و فرصت طلایی احیای چوکا بر باد رفت!

سال ۹۲ معاون رئیس‌جمهور، نوبخت قول 300 میلیارد تومن بودجه برای نوسازی داد و به مردم نوید اشتغال 2000 نفری در چوکا را داد اما بعدها نوبخت به قول خود عمل نکرد.

چوکا به نفس نفس افتاد اما تعطیل نشد. دولت روحانی هم هیچگاه به داد چوکا نرسید تا همچنان چوکا، زخم کهنهء تالشها باشد.

الان با توجه به تورم و‌ افزایش قیمت دلار، نوسازی چوکا 700 میلیارد تومن بودجه نیاز دارد.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1