ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.کلارا زتکین: قطعنامه مبارزه علیه فاشیسم

نوشته پیش رو ترجمه بخشی از قطعنامه مبارزه علیه فاشیسم تألیف کلارا زتکین تدوین شده در کتاب «نبرد با فاشیسم: چگونگی مبارزه و پیروزی» نوشته مایک تیبر و جان ریدل است.

 

 


 

 

 

 

قطعنامه مبارزه علیه فاشیسم

کلارا زتکین

 

راهکار سوسیالیستی:
نوشته پیش رو ترجمه بخشی از قطعنامه مبارزه علیه فاشیسم تألیف کلارا زتکین تدوین شده در کتاب «نبرد با فاشیسم: چگونگی مبارزه و پیروزی» نوشته مایک تیبر و جان ریدل است.

وظیفه دیگری که بر گردن طبقه کارگر است نبرد با فاشیسم پیروز در ایتالیا و فاشیسم در حال سازماندهی در سراسر جهان است. طبقه کارگر باید بر فاشیسم هم از نظر سیاسی غلبه کند و هم ابزار موثری را برای دفاع از خود در برابر خشونت فاشیستی سازمان دهد. به این منظور اقدامات زیر باید اتخاذ شوند:

۱. احزاب کارگری و سازمان‌های کارگری از هر گرایشی در هر کشوری باید بدنه ای خاص برای رهبری مبارزه علیه فاشیسم تشکیل دهند. وظایف چنین بدنه ای به شرح زیر است:
(‏الف) ‏تدوین واقعیات در مورد جنبش فاشیستی در کشورهای خود.
(ب) آموزش سیستماتیک به طبقه کارگر درباره ویژگی ضد طبقه جنبش فاشیستی به وسیله مقالات روزنامه ها ، جزوات، پوسترها، جلسات و غیره.
(‏ج)‏ سازماندهی دفاع از خود در میان طبقه کارگر به وسیله عضوگیری و مسلح کردن نیروهای دفاع از خود. سازماندهی کمیته‌های کنترل کارگران برای جلوگیری از نقل و انتقال دسته‌های فاشیستی و       سلاح‌هایشان. سرکوب بی‌رحمانه تمام تلاش‌های فاشیستی برای ارعاب کارگران و ممانعت از ابراز اراده طبقه خود.
(د) جای داده شدن همه کارگران از هر حزبی در این مبارزه. درخواست از همه احزاب کارگری، اتحادیه‌های کارگری و همه سازمان‌های توده ای پرولتری که علیه فاشیسم به دفاع بپیوندند.
(ه) ‏پیکار با فاشیسم در پارلمان‌ها و همه نهادهای دولتی.
(و) توجه ویژه به آموزش ضدفاشیستی به جوانان کارگر که فاشیست‌ها بیشتر جذب نیروهای خود را از میان آن ها انجام می دهند. سازمان‌های انقلابی جوانان باید در اقدامات دفاع از خودِ همه ی سازمان‌های پرولتری شرکت کنند.

۲. نیروهای فاشیسم در سطح بین‌المللی سازماندهی شده اند. بنابراین ضروری است که مبارزه علیه فاشیسم نیز در سطح بین‌المللی سازماندهی شود. به این منظور یک کمیته بین‌المللی کارگران باید تشکیل شود. این کمیته در کنار این که به عنوان وسیله‌ای برای تبادل تجارب خدمت می کند، بیش از هر چیز مسئول سازماندهی مبارزه بین المللی است که به طور ویژه علیه فاشیسم ایتالیایی هدایت شود. عناصر اصلی در این مبارزه عبارتند از:
(‏الف)‏ یک کمپین روشنگری بین المللی به وسیله روزنامه‌ها، جزوات، عکس ها‌، جلسات عمومی و غیره که ویژگی مطلقا ضد کارگری حکومت فاشیستی ایتالیا و نابودی سیستماتیک تمام سازمان‌ها و نهادهای کارگری به دست فاشیسم را نشان می دهد.
(ب) سازمان دهی جلسات عمومی و تظاهرات بین المللی علیه فاشیسم، علیه نمایندگان دولت فاشیستی ایتالیا در خارج از کشور و غیره.
(ج) استفاده از پارلمان‌ها؛ درخواست از پارلمان‌ها، به ویژه بخش‌های کارگری آن‌ها و درخواست از سازمان‌های بین‌المللی کار که کمیسیون‌هایی به ایتالیا بفرستند تا وضع طبقه کارگر را بررسی کنند.
(د) مبارزه برای آزادی فوری همه مبارزان پرولتر انقلابی زندانی.

۳. حمایت مادی و معنوی از طبقه کارگر تحت ستم ایتالیا از طریق جمع‌آوری پول، یافتن خانه برای پناهندگان، کمک به کارشان در خارج از کشور و غیره. امداد بین المللی سرخ (International Red Aid) باید بیشتر در راستای این هدف توسعه داده شود. باید از شرکت‌های تعاونی کارگران درخواست کمک شود.
الف) ‏کمیته بین‌المللی اقدام (The international committee of action) مامور در نظر داشتن همه امکانات تحریم اخلاقی، سیاسی و مادی دولت فاشیستی است.
(ب) این کنفرانس کمیته بین‌المللی اقدام را مامور می کند تا به منظور تشکیل کمیته ای دائمی با «کمیته بین‌المللی موقت پیکار با فاشیسم» و سازمان‌هایی که توسط آن تشکیل شده اند ارتباط برقرار کند.

ضروری است در حافظه کارگران مدام تکرار شود که سرنوشت طبقه کارگر ایتالیایی سرنوشت خود آن‌هاست، اگر به منظور جلوگیری از جذب شدن عناصری که آگاهی طبقاتی کمتری دارند به فاشیسم، عهده¬دار مبارزه انقلابی قدرتمند علیه طبقه حاکم نشوند. بنابراین سازمان‌های کارگری باید با حداکثر انرژی علیه سرمایه پیش روند تا از توده‌های وسیع کارگران در برابر استثمار، ستم و اخاذی دفاع کنند. آن‌ها باید با شعارهای شبه انقلابی مردم‌فریب فاشیسم از طریق مبارزه توده ای سازمان‌یافته به طور موثر مخالفت کنند. علاوه بر این، آن‌ها باید با تمام توان خود نخستین تلاش‌های سازمان فاشیستی در کشورهای خود را سخت شکست دهند.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1