ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.کلیپ: پایین کشیدن مجسمه سیاستمدار و تاجر برده در شهر ریستول انگلیس

در بریستول مجسمه سیاستمدار و تاجر برده کلستون رو پایین کشیدن، تخریب کردن و انداختن تو رودخونه.

 


 

 

 

 

کلستون خط دریایی تجارت برده به بریستول رو تاسیس کرد و ۲۰ هزار نفر “برده” از جمله ۸ هزار کودک روی کشتی‌هاش مردند.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1