ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تحصن کارگران هفت‌تپه در محل کار خود

فعالان کارگری این مجتمع معتقدند تحصن امروز می‌تواند مقدمه اعتراضاتی جدی‌تر برای دریافت حقوق و تعیین تکلیف مالکیت هفت‌تپه باشد.

 


 

 

تحصن کارگران هفت‌تپه در محل کار خود

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق، حق بیمه و کسر بخشی از مزایای عرفی، در محل کار تحصن کردند.

همزمان با محاکمه مالکان هفت‌تپه با اتهام فساد ارزی، کارگران این مجتمع که در سال جدید دستمزد دریافت نکرده‌اند، سرانجام پس از دو ماه صبر امروز یکشنبه ۲۵ خرداد اعتراض آرامی به نشانه هشدار برپا کردند.

این کارگران که در بخش کارخانه هفت‌تپه کار می‌کنند امروز با تعطیل کردن کار، دو تا سه ساعت در محل کار تحصن کردند. فعالان کارگری این مجتمع معتقدند تحصن امروز می‌تواند مقدمه اعتراضاتی جدی‌تر برای دریافت حقوق و تعیین تکلیف مالکیت هفت‌تپه باشد.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1