ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اعتصاب کارگران نیشکرهفت امروز وارد پنجمین روز خود شد

در تجمع امروز تمامی بخش های مختلف از جمله کشاورزی، کارخانه، زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری و سایر ادارات حضور داشتند.

 


 

 

اعتصاب کارگران نیشکرهفت امروز وارد پنجمین روز خود شد

تا اکنون که پنج روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌ تپه می گذرد هیچ گوش شنوایی! صدای مطالبات  کارگران را نشنیده است. همه مسئولین!!؟ گوش هایشان پر شده از پنبه بی عدالتی، همراه با چشم هایی به ظاهر باز، اما دریغ از سر سوزنی وجدان! این افراد که مسئولین خطابشان می کنیم نمی خواهند و در توانشان هم نیست که صدای کارگران زحمتکش هفت تپه را که در گرمای بالای پنجاه درجه  مشغول به کار  هستند را بشنوند. مسئولین این سرزمین خنده دار هستند، اما غم نان، خنده را از ما گرفته است.

امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها و سالها ی گذشته تجمع اعتراضی خود را در مقابل دفتر مدیریت شرکت ادامه دادند، دفتری، که مدیرش در کنار خانواده، خوش و خرم، شاد و شنگول در نقاط خوش آب  و هوای تهران، خوش می گذراند. در تجمع امروز تمامی بخش های مختلف از جمله کشاورزی، کارخانه، زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری و سایر ادارات حضور داشتند.
کارگران نه تنها خواستار پرداخت دستمزد های فروردین و اردیبهشت و تمدید دفترچه درمانی وخدماتی خود هستند، بلکه خواهان بازگشت به کار چهار همکار اخراجی خود، آقایان اسماعیل بخشی،ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی، می باشند.
همچنین بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه یکی از خواست های همیشگی کارگران هفت تپه میباشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر اعلام میدارد.
هرگونه بی احترامی به کارگران اعتصابی و ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب کارگران شدیدا محکوم است.
ما خواهان رسیدگی فوری  به خواسته های کارگران اعتصابی هستیم.

۳۰خرداد ماه  ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1