ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.“نمی‌خواهم بمیرم”، اجرای خیابانی زنان ترکیه در اعتراض به شیوع قتل زنان در سال‌های اخیر

معضلی که گریبان مردم و کشور ما نیز گرفته است


 

متاسفانه اخبار پیرامون قتل‌های ناموسی دختران و زنان سرزمینمان این روزها بسیار است!

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1