ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فایل صوتی برنامه تلگرامی در گرامیداشت یاد سعید سلطانپور

با شرکت محسن یلفانی ، ناصر رحمانی نژاد، مهرداد بران، عطا کرمزاده ، مهین خدیوی ، ع. نظری ، مراد رضایی و …

 


 

جلسه گرامیداشت یاد رفیق سعید سلطانپور که خواند:

” تو برآنی که مرا پشتی نیست، من بر آنم که دماوندم هست”

شعر ، سرود ، کلیپ و پیامهای یاران و دوستداران زنده یاد سعید سلطانپور

رفقا: محسن یلفانی ، ناصر رحمانی نژاد، مهرداد بران، عطا کرمزاده ، مهین خدیوی ، ع. نظری ، مراد رضایی و …

در گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXIZyh_7kTgSzw

 

قسمت اول:

قسمت دوم:

 


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1