ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تعویق اجرای حکم حبس سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران

کتاش آبتین، عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران طی انتشار ویدئویی از تعویق اجرای حکم حبس خود و دو تن دیگر از اعضای این کانون خبر داد

 


 

 

تعویق اجرای حکم حبس سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران

روز یکشنبه یکم تیرماه ۱۳۹۹، بکتاش آبتین، عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران طی انتشار ویدئویی از تعویق اجرای حکم حبس خود و دو تن دیگر از اعضای این کانون خبر داد و گفت: “امروز به همراه رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن به زندان اوین مراجعه و درخواست کردیم با توجه به شیوع کرونا اجرای حکم را برای مدتی به تعویق بیندازند”. وی در ادامه افزود: “در شعبه یک اجرای احکام با تقاضای ما موافقت شد و باید سه ماه دیگر در مهرماه ۹۹ جهت اجرای حکم به زندان اوین مراجعه کنیم”.

گفتنی است که روز شنبه ۳۱ خرداد، این سه عضو کانون نویسندگان ایران، جهت تحمل دوران محکومیت خود به اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند. دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دی ماه سال گذشته بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، هر یک را به ۶ سال حبس تعزیری و کیوان باژن را به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1