ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز سه‌شنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه نهمین روزخود را پشت سر گذاشته

 


 

—————-

—————-
تجمع کارگران هفت تپه همچون روز های گذشته درمحوطه شرکت برگزار شد است.
کارگران ضمن خواست مطالبات صنفی، خواهان برچیده شده بخش خصوصی ازهفت تپه و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود ازجمله، ایمان اخضری، محمد خنیفر، اسماعیل بخشی و سالار بیژنی هستند.

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته وخواهان رسیدگی هرچه سریعتر به خواست های کارگران میباشد.

هرگونه تعرض و تهدید به حقوق کارگران اعتصابی شدیدا محکوم است.

درضمن از تمامی افراد ، نهادها و تشکل های کارگری، زنان ، دانشجویان و…. و همه بازنشستگان و عزیزان که حامی کارگران هفت تپه بوده و هستند، سپاسگزار بوده وقدردان شما هم طبقه ای های خود هستیم.

سه شنبه ۳تیرماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1