ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.چهاردهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

چهارده روز گذشت، کارگران همچنان پرشور و استوار ایستاده اند!


 

دیروز سخنان کارگران معترض

 

 

چهاردهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

امروز یکشنبه ۸ تیرماه، کارگران نیشکر هفت‌تپه همچون روزها گذشته اعتصاب خودرا در محوطه شرکت ادامه دادند.

تا کنون چهارده روز از تجمع کارگران میگذرد اما هیچ پاسخی از طرف مسئولین!!؟ به کارگران اعتصابی داده نشده است.

خواست کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه

  • پرداخت دستمزد های عقب افتاده
  • بازگشت به کار همکاران اخراجی ازجمله، اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی.
  • بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران اعتصابی در هفت تپه می باشد.
هرگونه تهدید و ارعاب کارگران از پیش محکوم است.

یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1