ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.هفدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه + کلیپ

کارگران هفت‌تپه در هفدهمین روز اعتصاب خود مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده‌اند.


 

 

هفدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

پس از حدود دو سال سرکوب و ارعاب، تلاش برای تفرقه‌افکنی بین کارگران هفت‌تپه و دست و پا زدن برای رسوخ عدالت‌خواهان _درجهت اخته‌سازی سیاسیِ هفت‌تپه_ امروز هفت‌تپه بار دیگر یک صدا می‌گوید: کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.

با وجودِ این‌که از روزهای اولِ اعتصاب، کارشکنی‌هایِ بسیاری از جانب کارفرما و حکومت برای شکستن اتحاد کارگران انجام شد، کارگران در محیطِ شرکت صبورانه با یکدیگر گفتگو کردند _ گاهی تند و پر از اختلاف نظر و گاهی آرام و با تاکید بر اشتراک منافع_ تا امروز دوباره فریادِ اتحادشان در خیابان‌های شوش طنین اندازد.

کارگران خواهان لغو خصوصی‌سازی، بازگرداندن همکاران اخراجی به کار و پرداخت حقوق معوقه هستند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1