ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

همراهی فرزندان کارگران‌نیشکر هفت‌تپه دراعتصاب، علی رغم گرمای بالای پنجاه درجه، در شهر شوش


 

 

بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم!

همراهی فرزندان کارگران‌نیشکر هفت‌تپه دراعتصاب، علی رغم گرمای بالای پنجاه درجه، در شهر شوش.

شرم بر حاکمان. تاریخ شما را محاکمه خواهد کرد!

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1