ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.توئیت آنونیموس در اعتراض به حکم اعدام برای بازداشتیان آبان

ایران باید حکم اعدام معترضان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را متوقف کند


 

توئیت آنونیموس در اعتراض به حکم اعدام برای بازداشتیان آبان

ایران باید حکم اعدام معترضان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را متوقف کند. این متهمان دسترسی محدودی به وکیل داشته‌اند و مقامات برای کسب اعترافات اجباری آنان را مورد شکنجه و آزار قرار داده‌اند.


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1