ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فریاد فرزندان ایران، کارگران و کارگر زاده های شهر شوش و استان زرخیز خوزستان پس از سالها مبارزه و بدنبال اعتصاب و مقاومت بی نظیر پنجاه روزه بی پاسخ مانده است! مگر آنان چه می خواهند؟!

اطلاعیه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران در رابطه با اعتصاب کارگران هفت تپه: ما کارگران بازنشسته ایران بنا به تجربه تاریخ زندگی پیش و پس از انقلاب به خوبی میدانیم که این ناکارآمدی و بی کفایتی های دولت و مسوولان در قوای دیگر و این بی تفاوتی در پاسخگویی به خواست های برحق کارگران راه به جایی جز خشم و خروش در برابر بی عدالتی نخواهد برد!


 

 

 

فریاد فرزندان ایران، کارگران و کارگر زاده های شهر شوش و استان زرخیز خوزستان پس از سالها مبارزه و بدنبال اعتصاب و مقاومت بی نظیر پنجاه روزه بی پاسخ مانده است! مگر آنان چه می خواهند؟!

 

براستی چرا گوش شنوایی نیست؟

امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجاهمین روز خود را پشت سر گذاشت.
در شرایطی که بیماری کرونا جهان را عاصی کرده است، کارگران هفت تپه ناچار جان را برکف گرفته اند.
به مانند روز های گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند. چرا کسی به فکر سلامت کارگران هفت تپه نیست؟

در این تجمع، همچنان بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تاکید کردند و بار دیگر خواستار رسیدگی به خواسته های زیر شدند:
• پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
• بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
• بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
• خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
• بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
• پایان کار مدیران بازنشسته

براستی چرا حکومت مدعی دفاع از مظلومان لحظه ای به فکرکارگران ِ ستمدیده نیست؟
چرا کسی از اصحاب قدرت حکومتی؛ که به درستی می دانند به خاطر سیاست های نادرست پانزده ساله اخیر در هفت تپه این شرایط به وجود آمده است، حاضر به پذیرش مسوولیت در قبال زندگی مردم شوش، کارگران و کارگر زادگان استان خوزستان نیست؟

ایران بزرگ ما اسیر سیاست های خصوصی سازی ؛ پس از این شرایط مشابهی را تجربه خواهد کرد؛ اگردولت و همه ی نهادها و قوای کشور به این سیاست و زیان های ناشی از آن و به ناچار اعتراضات و اعتصابات ناشی از آن بی توجه باشند.

ما کارگران بازنشسته ایران بنا به تجربه تاریخ زندگی پیش و پس از انقلاب به خوبی میدانیم که این ناکارآمدی و بی کفایتی های دولت و مسوولان در قوای دیگر و این بی تفاوتی در پاسخگویی به خواست های برحق کارگران راه به جایی جز خشم و خروش در برابر بی عدالتی نخواهد برد!
فریاد کارگران نیشکر هفت تپه فریاد تظلم خواهی همه ی کارگران ایران است!

ماخواهان رسیدگی فوری و جدی به خواسته های بر حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هستیم و از انها در برابر این بیعدالتی ها دفاع خواهیم کرد.

۱۳مرداد ۹۹
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1