ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: تجمع و راهپیمایی پرسنل شرکت هپکو اراک در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها

تجمع و راهپیمایی پرسنل شرکت هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر ماه و بخشی از مطالبات سال‌های ۹۵ و ۹۶


 

اراک، دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
تجمع و راهپیمایی پرسنل شرکت هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر ماه و بخشی از مطالبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ از محل شرکت به سمت زیر پل بختیاری.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1