ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: سخنرانی ابراهیم عباسی در پنجاهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه.

اعتصاب تا لغو خصوصی سازی!

 


 

سخنرانی ابراهیم عباسی در پنجاهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه. اعتصاب تا لغو خصوصی سازی!

هفت تپه را به صورت موقت باید تحویل نماینده قوه قضاییه بدهند تا حکم دادگاه اختلاسگران معلوم که شد خلع ید انجام شود.

دوشنبه- ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

کانال مستقل کارگران هفت تپه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1