ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: تاثیر تجمعات در به دست آوردن مطالبات!

نادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود اعتراف میکند که تحمعات کارگران باعث نگرانی آنها شده و به همین خاطر است که دارند پیگیری میکنند.


 

تاثیر تجمعات در به دست آوردن مطالبات!

پس ما از زبان خودشان هم شنیدیم و برایمان باز هم مشخص شد که باید تجمع کنیم تا خصوصی سازی را با لگد بیرون کنیم. تنها راه قانونی موثر برگزاری تجمعات است.
انقدر در خیابان خواهیم ماند تا برای همیشه این غده سرطانی یعنی خصوصی سازی را لغو کنیم.

پیام همکار- کانال مستقل کارگران هفت تپه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1