ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: حضور پرشور کارگران در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب

اعتصاب تا لغو خصوصی سازی
خوزستان بیچاره/ مسئول خوب نداره


 

حضور پرشور کارگران در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب. اعتصاب تا لغو خصوصی سازی

خوزستان بیچاره/ مسئول خوب نداره
شنبه- ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1