ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بازخوانی ترانه «به بیروت»

به بیروت

سلامی از قلب من به بیروت
و بوسه‌هایی برای دریا و خانه‌هایش
سلامی به صخره‌ای که مانند چهره ملوانی قدیمی است
بیروت از روح مردمش، از شراب
و از عصاره‌ی آن‌ها، از نان و یاسمن ساخته شده است

ببین چگونه طعم بیروت، طعم آتش و دود شد

 


 

 

به بیروت

سلامی از قلب من به بیروت
و بوسه‌هایی برای دریا و خانه‌هایش
سلامی به صخره‌ای که مانند چهره ملوانی قدیمی است
بیروت از روح مردمش، از شراب
و از عصاره‌ی آن‌ها، از نان و یاسمن ساخته شده است

ببین چگونه طعم بیروت، طعم آتش و دود شد

به بیروت
شکوهی از خاکستر، به بیروت
از خون پسری که بر دستانش تشییع می‌شد
شهر من، چلچراغ‌هایش را خاموش کرد
شهر من، دروازه‌اش را بست
و در غروب تنها شد
تنها با شب

به بیروت
سلامی از قلب من به بیروت
و بوسه‌هایی برای دریا و خانه‌هایش
سلامی به صخره‌ای که مانند چهره ملوانی قدیمی است

تو برای من هستی، برای من هستی، آه مرا در آغوش بگیر
تو پرچم من هستی، و سنگ فردای من و موج سفر من هستی

زخم‌های مردمم، شکوفه داد.
اشک مادران، شکوفه داد

بیروت، تو مال منی
مرا در آغوش بگیر

* فیروز این ترانه را برای جنگ‌های داخلی لبنان حدود ۴۰ سال پیش خوانده بود که دوباره معنای تازه‌ای پیدا کرده است.

 


 

دسته : بین المللی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1