ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: صحبت های یوسف بهمنی درمقابل فرمانداری شهرستان شوش در شصت و دومین روز اعتصاب کارکنان هفت تپه 

شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹


 

صحبت های یوسف بهمنی درمقابل فرمانداری شهرستان شوش در شصت و دومین روز اعتصاب کارکنان هفت تپه

بخش اول:

بخش دوم:

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1