ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹، شصت و چهارمین روز اعتصاب

شصت و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.


 

 

امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹، شصت و چهارمین روز اعتصاب

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

◾️ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه.

◾️ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده.

◾️ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی.

◾️ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه.

◾️بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران.

◾️پایان کار مدیران بازنشسته.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1