ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اعتصاب پالایشگاه‌های نفت و گاز ۲۱ مین روز خود را پشت سر گذاشت

این اعتصاب تاکنون در ۵۵ مرکز در ۲۴ شهر و در ۱۲ استان در جریان است و نه تنها دامنه اعتصاب فروکش نکرده بلکه هر روز کارگران جدیدی به این اعتصاب می‌پیوندند.


 

 

اعتصاب پالایشگاه‌های نفت و گاز ۲۱ مین روز خود را پشت سر گذاشت

جمعه ۳۱ مرداد ماه ، کارگران پیمانکاری پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و کارگران نیروگاهها در شهرهای مختلف ایران بیست و یکمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
این اعتصاب تاکنون در ۵۵ مرکز در ۲۴ شهر و در ۱۲ استان در جریان است و نه تنها دامنه اعتصاب فروکش نکرده بلکه هر روز کارگران جدیدی به این اعتصاب می‌پیوندند.
دو خواست ۱۲ میلیون حقوق ماهیانه و کوتاه کردن دست پیمانکاران از جمله خواستهای این اعتصاب است.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1