ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.عکس: هفتادمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه – یکشنبه- ۲ شهریور ۱۳۹۹

تا خلع ید بخش خصوصی و اختلاسگران از هفت تپه، اعتصاب ادامه دارد. ….


 

هفتادمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

یکشنبه- ۲ شهریور ۱۳۹۹

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1