ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.حضور نیروهای انتظامی در هفتاد و دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

ببینید که چطور تمامی مسئولان و عوامل امنیتی و انتظامی دست به دست هم داده اند تا صدای اعتراض ما را خفه کنند.


 

حضور نیروهای انتظامی در هفتاد و دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

آیا عدالت این است که دزدان و اختلاسگران آزاد باشند و کارگران حتی اجازه تجمع را نداشته باشند؟ مجلسیان و باقی مسئولان، سفرها و جلسات نمایشی تان تمام شد؟

سه شنبه- ۴ شهریور۱۳۹۹

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1