ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فایل صوتی از نوید افکاری زندانی محکوم به اعدام

زیر بار ظلم و دروغ نمی‌رم. هرچقدر شکنجه کردند گفتم گناهکار نیستم. فهمیدم که دنبال به گردن برای طناب دارشون می‌گردن.


 

فایل صوتی از نوید افکاری زندانی محکوم به اعدام

 

 


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1